Kerületi Szabályozási Terv + mellékletei, és város-rehabilitációval összefüggő rendeletek

2011. április 13. szerda, 19:08

6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet a Budapest, XXI. Ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról (CSVÉSZ)
Hatályon kívül helyezi – a DÉSZ hatálya alá eső területek kivételével _- a 2018. december 1-től a 24/2018. (X.26.) önk. rendelet 106. § (1) bekezdése

 

29/2009. (IX.22.) a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a terület rehabilitáció megvalósításáról

 

13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról

 

14/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről
Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII.20.)

 

15/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról
Hatályon kívül helyezte a 35/2017. (XII.20.)

 

28/2013. (X.3.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
Hatályon kívül helyezte a 7/2017. (III.01.) ör.

 

1/2017. (II.01.) ör a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201867/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

7/2017. (II.01.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

 

35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról
Hatályon kívül helyezi a 14/2013. (V.02.), 15/2013. (V.02.) és a 25/2017. (XI.02.) rendeleteket
Alaprendeletet módosította a 30/2018. (XII.04.) ör., 13/2021. (IX.29.) ör.,
Egységes szerkezetben a 35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról

 

10/2018. (III.29.) ör. a Budapest XXI. Kerület Védgát utca - Vasas utca - (209922) hrsz-ú közterület által határolt tömbben lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

19/2018. (VII.04.) ör. a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel, Rákóczi tér Építési Szabályzatáról

 

24/2018. (X.26.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról
Alaprendeletet módosította:33/2018. (XII.18.) ör., 14/2019.(X.02.) ör., 1/2021.(II.02.) ör., 14/2021. (IX.29.) ör., 20/2021. (XII.22.) ör.
Egységes szerkezetben a 24/2018. (X.26.) ör. Budapest XXI. kerület Csepel Építési Szabályzatáról

 

29/2018. (XI.30.) ör. a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201861/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

 

6/2020. (V.04.) ör. a Táncsics Mihály utca - Vágóhíd utca - Pozsonyi utca- Katona József utca által határolt tömbre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Utoljára frissítve: 2021. december 22. szerda, 11:09