2015. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:16

 

 

 

pdf 1/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2015. (II.04.) ör.

 

2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről
Alaprendeletet módosította: 11/2015. (III.18.) ör., 6/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről

 

pdf 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2015. (I.30.) ör.

 

pdf 4/2015. (II.04.) önkormányzati rendelet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Hatályon kívül helyezte: 28/2016. (XII.15.) ör.

 

pdf 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel, 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel és a 26/2014. (XII.16.)önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2015. (II.26.) ör.

 

pdf 6/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2015. (III.04.) ör.

 

pdf 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 28/2015. (XI.04.) ör., 3/2016. (II.01.) ör., 16/2016. (V.31.) ör.
Egységes szerkezetben 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Hatályon kívül helyezi a 16/2017. (VII.04.) ör.

 

pdf 8/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2015. (II.27.) ör.

 

9/2015. ( III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról   
Alaprendeletet módosította: 3/2017. (I.26.) ör., 1/2018. (II.22.) ör., 3/2019. (III.01.), 16/2021. (XII.01.) ör.,
Egységes szerkezetben 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
 

pdf10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 22/2015. (VI.25.) ör.; 26/2015. (IX.24.) ör.; 33/2015. (XII.15.) ör.; 9/2016. (II.25.) ör.
 Egységes szerkezetben 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

pdf 11/2015. (III.18.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2015. (III.18.) ör.

 

pdf 12/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (IV.1.) ör.

 

pdf 13/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 13/2015. (IV.1.) ör. 

 

14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról
Alaprendeletet módosította: 19/2015. (VI.3.) ör.; 5/2016. (II.29.) ör.; 14/2016. (V.11.) ör., 24/2017. (XI.02.) ör., 30/2017. (XII.20.), 7/2018. (II.28.) ör.; 24/2019. (XII.17.)ör.
Egységes szerkezetben 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról

 

pdf 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet a helyi városrehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009. (IX.22.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
15/2015. (IV.30.) ör.

 

pdf 16/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf17/2015. (VI.03.) önkormányzati rendelet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 17/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf18/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 18/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf19/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 19/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 20/2015. (VI.03.) ör.

 

pdf21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2015. (VI.03.) ör.

 

22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2015. (VI.25.) ör.

 

23/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2015. (VII.1.) ör.

 

24/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 24/2015. (VII.1.) ör.

 

25/2015. (VII.1.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 25/2015. (VII.1.) ör.

 

26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló a 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2015. (IX.24.) ör.

 

27/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2015. (IX.30.) ör.

 

28/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 28/2015. (XI.04.) ör.

 

29/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet a Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 29/2015. (XI.4.) ör.

 

30/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Alaprendeletet módosítja a 22/2016. (XII.01. ör.)
Hatályon kívül helyezte a 28/2017(XII.01.)

Egységes szerkezetben a 30/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
 

31/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2015. (XII.02.) ör.

 

32/2015. (XII.02.) önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 32/2015. (XII.02.) ör.

 

33/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetésről szóló 22/2015. (VI.25.); 26/2015. (IX.24.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 33/2015. (XII.15. ) ör.

 

 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 18/2016. (VI.23.) ör.; 21/2016. (X.28.)ör.; 23/2016. (XII.15.)ör; 5/2017. (II.23.) ör.;
Egységes szerkezetben a 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

 

 

Utoljára frissítve: 2021. december 01. szerda, 09:04