2012. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:15

 

pdf1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelet

 

pdf2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte
:
2/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről 

 Az alaprendeletet módosította: 19/2012. (VI.28.) ör., 25/2012. (VIII.30.) ör.; 29/2012. (IX.27.) ör.; 30/2012. (XI.29.) ör.; 8/2013. (II.28.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi költségvetésről Egységes szerkezetben

 

pdf 4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
4/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet

 

 pdf5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
5/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet
 

6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Alaprendeletet módosította: 12/2013. (III.06.) ör., 32/2013. (XII.4.) ör. és a 7/2014. (III.10.) ör.; 8/2015. (II.27.) ör.; 8/2016. (II.29.) ör., 12/2016. (III.31.) ör.; 8/2017. (IV.05.) ör.; 34/2017. (XII.19.), 9/2018. (II.28.) ör.; 6/2019. (IV.01.) ör.; 11/2019. (VI.28.) ör., 3/2020. (IV.03.) ör., 5/2022. (III.02.) ör.,
Egységes szerkezetben 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

pdf7/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Építészeti-műszaki Tervtanácsa működésének rendjéről
Hatályon kívül helyezte: 13/2013. (V.2.) ör.

 

pdf8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
8/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

 

 pdf9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról

Módosította:  21/2012. (VII.04.) ör.; 22/2013. (VI.05.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 4/2015. (II.04.) ör.

 pdf 9/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete  Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a születéshez, nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról Egységes szerkezetben

  

pdf10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól
Alaprendeletet módosította:
11/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet

pdf 10/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat közművelődési feladatairól Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet

 

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Alaprendeletet módosította:
15/2012. (V.24.) ör.; 23/2012. (VII.04.) ör.; 10/2013. (III.06.) ör.; 18/2013. (V.02.) ör.; 21/2013. (VI.05.) ör.; 44/2013. (XII.20.) ör.; 4/2014. (III.11.) ör.; 12/2017. (V.31.)ör; 25/2018. (XI.21.)ör., 4/2019. (III.06.) ör.; 11/2021. (VI.14.) ör.; 10/2022. (VI.1.) ör.;

11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

 

 

pdf12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:
12/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet

 

pdf13/2012. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetése végrehajtásáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről
 
Módosította: 23/2012. (VII.04.) ör., 26/2012. (VIII.30.) ör., 5/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 pdf 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a COL4 beruházás megvalósításához szükséges burkolatbontások engedélyezésének rendjéről Egységes szerkezetben

 

pdf 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 15/2012. (V.24.) ör.

 

pdf 16/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.)Kt számú rendelet

 Hatályon kívül helyezte: 16/2012. (V.24.) ör.

 

 pdf 17/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:17/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 18/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 18/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi költségveteéséről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 19/2012. (VI.28.) ör.

 

pdf 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Alaprendeletet módosította: 27/2012. (X.3.) ör.

pdf20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról
 Egységes szerkezetben
 
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) ör.

 

pdf 21/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. év betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról szóló 9/2012. (V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezve: 21/2012. (VII.04.) ör.

 

 pdf 22/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 22/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet, valamint egyéb rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2012. (VII.04.) ör.

 

pdf 24/2012.(VIII.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 24/2012. (VIII.30.) ör. 

 

pdf 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 25/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 26/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a COL 4 beruházás megvalósításához szükséges a burkolatbontások engedélyezéséenk rendjéről szóló 14/2012. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 26/2012. (VIII.30.) ör.

 

pdf 27/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet az állatok tartásáról szóló 34/2000. (XI.22.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 27/2012. (X.3.) ör.

 

pdf 28/2012. (X.3.) önkormányzati rendelet a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról szóló 38/2009. (X.20.) Kt. számú rendelet módosításáról

 

Hatályon kívül helyezte: 28/2012. (X.03.) ör.

 

pdf29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 29/2012. (IX.27.) ör.

 

pdf30/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelettel és a 25/2012. (VIII.30.) önkormányzati rendelettel, a 29/2012. (IX.27.) önkormányzati rendelettel módosított 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf31/2012. (XII.05.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló 11/2009. (III.19.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 31/2012. (XII.05.) ör.

 

pdf32/2012. (XII.6.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 20/2011. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 32/2012. (XII.6.) ör.

 

33/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Alaprendeletet módosította: 38/2013. (XI.28.) ör., 32/2017. (XII.20.) ör., 27/2018. (XI.30.).; 21/2019. (XII.04.)ör..
Egységes szerkezetben a 33/2012. (XI.29.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárás szabályairól


34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el
Alaprendeletet módosította: 39/2013. (XI.28.) ör.; 12/2014. (IV.24.) ör.; 23/2014. (XI.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
Hatályon kívül helyezte: 30/2015. (XI.30.) ör.


 pdf35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 35/2012. (XII.5.) önkormányzati rendelet

 

pdf36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló 20/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 36/2012. (XII.06.) önkormányzati rendelet

 

pdf 37/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó érkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 37/2012. (XII.13.) ör.

 

pdf38/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
Hatályon kívül helyezte: 38/2012. (XII.13.) ör.

Utoljára frissítve: 2022. június 01. szerda, 13:25