2011. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:14

 

 

pdf 1/2011.(II.11.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezéséről szóló 15/2008.(V.15.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 1/2011.(II.11.)Kt rendelet

 

pdf 2/2011.(II.25.) Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010.(II.23.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 2/2011.(II.25.)Kt rendelet

 

pdf 3/2011.(II.25.)Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete

Módosította: 24/2011.(VII.01.)ör; 38/2011.(X.27.)ör; 44/2011.(XII.15.)ör; 2/2012. (II.23.) ör.

Egységes szerkezetű 3/2011.(II.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Önk. rendelete a 2011 évi költségvetésről

 

pdf 4/2011.(II.25.) Kt Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 4/2011.(II.25.)Kt rendelet 

 

pdf 5/2011. (II.25.) Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről 

Alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.) és 43/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelet, 23/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet, 5/2013. (III.06.) ör.; 27/2013. (IX.4.) ör.; 29/2013. (X.3.); 36/2013. (XII.04.); 18/2014. (IX.3.); 27/2014. (XII.16.) ör. ; 13/2015. (IV.1.) ör.; 18/2015. (VI.3.) ör.; 23/2015. (VII.1.) ör.; 1/2016. (II.1.) ör.; 11/2016. (III.02.) ör.; 17/2016. (V.31.) ör.; 28/2018. (XII.04.) ör; 13/2020. (IX.30.) ör;
Egységes szerkezetű 5/2011. (II.25.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről

 

pdf  6/2011.(II.25.) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól

Módosította:19/2011.(V.26.) és a 37/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet
Egységes szerkezetű 6/2011.(II.25) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól
Hatályon kívül helyezte a 17/2018. (VI.06.) ör.

 

pdf  7/2011.(III.17.) a közterületek rendjéről és használatáról

Hatályon kívül helyezte: 7/2011.(III.17.)Kt rendelet

 

pdf 8/2011.(III.31.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Tamariska-domb és környéke KSZT területére építési tilalom meghosszabbítása)

Hatályon kívül helyezte: 8/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 9/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 9/2011.(III.31-)Kt rendelet

 

pdf  10/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására  

 

pdf 11/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására  

Hatályon kívül helyezte: 11/2011.(II.31.)Kt rendelet

 

pdf 12/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 12/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 13/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007.(X.24.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 13/2011.(III.31.)Kt rendelet

 

pdf 14/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
Módosította: 4/2012. (II.23.) ör.; 23/2012.(VII.04.) ör.; 28/2014. (XII.16.) ör.; 1/2015. (II.04.) ör.; 32/2015. (XII.02.) ör.; 25/2016. (XII.21.) ör.

 

Egységes szerkezetben a 14/2011.(III.31.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
Hatályos: 2017. január 1-től

 

 

 pdf 15/2011.(IV.28.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet 

 

pdf 16/2011.(IV.28.) a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 16/2011.(IV.26.)Kt rendelet 

 

pdf 17/2011.(IV.28.) a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 17/2011.(IV.28.)Kt rendelet

 

pdf 18/2011.(IV.28.)önkormányzati rendelet az önkormányzat 2010. évi költségvetése végrehajtásáról

 

pdf 19/2011.(V.26.) az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011. (II.25.) önk.rend.mód.

 

pdf 20/2011.(V.26.) önk. rend. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról
Alaprendeletet módosította: 32/2012. (XII.06.) ör.

Hatályon kívül helyezte: 9/2015. (III.12.) ör.

pdf Egységes szerkezetben a 20/2011. (V.26.) önk. rend. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

 

pdf 21/2011.(VI.16.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2011. június 17-én lép hatályba.
E rendelet 2. §-a 2011. október 1-én lép hatályba és az azt követő napon 2011. október 2-án hatályát veszti.

 

 pdf 22/2011.(VI.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet módosításáról  

Hatályon kívül helyezte: 22/2011.(VI.16.)Kt rendelet

 

pdf 23/2011.(VI.16.) Budapest XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2011.(VI.16.)Kt rendelet

 

pdf  24/2011. (VII.01.) Önkormányzati rendelet Budapest Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 24/2011.(VII.01.)Kt rendelet

 

25/2011.(VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről
Alaprendeletet módosította: 1/2012. (I.26.), 15/2012 (V.24.) ör., 18/2012. (VII.04.) ör.; 21/2015. (VI.3.) ör., 31/2017. (XII.20.) ör.; 26/2019. (XII.17.)ör.

Egységes szerkezetű 25/2011. (VII.18.) a Budapest XXI.Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről

 

pdf 26/2011.(VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről

Átmeneti időre -2012. 01. 01-ig - módosította: 30/2011.(IX.29) önkormányzati rendelet

Módosította: 17/2012. (VI.28.) ör., 24/2012.(VIII.30.) ör.; 3/2013. (II.28.); 9/2014. (III.20.) ör.;
3/2015. (I.30.) ör.

 pdf 26/2011. (VII.18.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről Egységes szerkezetben

 

pdf 27/2011.(IX.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szennyvíztisztításból és a szennyvíziszap kezeléséből eredő környezethasználatról

 

 pdf29/2011.(IX.29.) Önk. rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról  

Módosította: 42/2011.(XI.24.), 15/2012. (V.24.) önkormányzati rendelet, 22/2012. (VII.04.) ör., 23/2012. (VII.04.) ör.; 7/2013. (III.06.) ör.
Hatályon kívül helyezte: 14/2015. (III.26.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 29/2011.(IX.29.) a közterületek rendjéről és használatáról

 

pdf 30/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:
30/2011. (IX.29.) önk. rend.

 

pdf 31/2011.(IX.29) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról szóló 29/2009.(IX.22.)Kt. számú rendelet módosításáról

 

pdf 32/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008.(V.15.)Kt. számú rendelet módosításáról

 pdf 33/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

 

pdf 34/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009.(VI.18)Kt. rendelet módosításáról

 Hatályon kívül helyezte: 34/2011.(IX.29.) Önk. rendelet

 

pdf 35/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 35/2011.(IX.29.) önk. rendelet 

 

pdf 36/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról
Alaprendeletet módosította: 17/2013. (V.02.) önk. rendelet; 33/2013. (XI.28.) önk. rendelet; 17/2015. (VI.03.) önk. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 12/2019. (VII.03.) ör.
 
pdf 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról Egységes szerkezetben

pdf 37/2011.(IX.29.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az anyakönyvi események szolgáltatási díjairól szóló 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf38/2011.(X.27.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló  3/2011.(II.25.) önkormányati rendelet módosításáról

 

pdf39/2011.(X.27.) Önk.rend Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról szóló 11/2009.(III.19.)Kt. sz. rendelet módosításáról

 

pdf40/2011. (X.27.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület Csepel Tamariska-domb kiemelt kerületi zöldfelületi értékké nyilvánításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2013. (I.30.) ör.

 

pdf41/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Hatályon kívül helyezte: 2/2015. (I.30.) ör.

 

pdf42/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 29/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf43/2011.(XI.24.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf 44/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

pdf45/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte: 45/2011. (XII.15.) önk. rend.

 

pdf46/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról

pdf47/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeli megváltásáról

 

pdf48/2011.(XII.15.) Önk. rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkrmányzata a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 6/2002.(III. 26.) Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 48/2011. (XII.15. ) önk. rendelet

 

 pdf49/2011. (XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosításáról

 

pdf50/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes helyi adókról
Hatályon kívül helyezte: 34/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf51/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 51/2012. (XII.15.) önk. rendelet

 pdf52/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyezte: 52/2011. (XII.15.) önk. rendelet

 pdf 53/2011.(XII.15.) Önk.rend. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
 Alaprendeletet módosította: 5/2012. (III.27.) ör.; 16/2013. (V.02.) ör., 31/2013. (XII.4.) ör.; 10/2014. (IV.30.) ör.; 15/2014. (VII.02.) ör.; 20/2014. (IX.30.) ör.

Hatályon kívül helyezte: 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet

 pdfEgységes szerkezetű 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról


Mentés

Mentés

Utoljára frissítve: 2020. szeptember 30. szerda, 16:03