2009. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:13

pdf 1/2009.(I.22.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásánakfeltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt számú rendelet módosításáról 

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 2/2009.(I.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában állólakások bérbeadásának feltételeiről szóló7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 3/2009.(I.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosításáról

 

pdf 4/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.(II.21.)Kt rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 5/2009.(II.19.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Módosította:18/2009.(V.14.)Kt; 25/2009.(IX.22)Kt; 44/2009.(XII.15.)Kt rendeletek 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 6/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 7/2009.(II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 8/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 9/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata „életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005.(V.17.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályon kívül helyzete: 9/2009.(II.19.)Kt rendelet 

 

pdf 10/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004.(I.27.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  11/2009.(III.19.) Csepel Önkormányzata az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról

Módosította: 15/2011.(IV.28.) és a 39/2011.(IV.28.) ör.; 31/2012.(XII.05.) ör.; 5/2013. (III.06.) ör.; 22/2019. (XII.04.) ör.

pdf Egységes szerkezetű 11/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról

 

pdf 12/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2009.(III.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 14/2009.(IV.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi zárszámadásáról szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte:
6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 15/2009.(IV.16.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 16/2009.(V.14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 17/2009.(V.14.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 18/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról xls melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 19/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994.(XI.20.)Kt számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 20/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  21/2009.(VI.18.) Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatárólszóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

 pdf 22/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf  23/2009.(VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló rendelete

Módosította:8/2010.(II.23.); 12/2011.(III.31.); 34/2011.(IX.29) ör.rendelet
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 23/2009.(VI.18.) Budapesti XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédemi és fijúsági támogatások rendszeréről szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 pdf 24/2009.(VI.18.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (temető területéről) 

     E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

pdf 25/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról + pdf melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 26/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 27/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes helyi rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf  28/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 29/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról 

Módosította: 31/2001.(IX.29.) önkormányzati rendelet, 23/2012. (VII.04.) önkormányzati rendelet, 1/2013. (I.15.) önkormányzati rendelet, 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 29/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen rehabilitáció megvalósításáról

 Hatályon kívül helyezte: 9/2022.(VI.1.) ör.;

 

 pdf 30/2009.(IX.22.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására (Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről) 

  E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

 pdf  31/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 13/2008.(V.15.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf  32/2009.(IX.22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2009.(IX.22.) Budapest, XXI. kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására

     E rendelet – a Jat. 12. § (3) bekezdése értelmében – a módosítás hatálybalépését követő napon hatályát vesztette

 

pdf 34/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Módosítja: 15/2011.(IV.28.)
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 35/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008.(IV.17.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 35/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf  36/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes módosító rendeleteinek hatályon kívül helyezéséről
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 36/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 37/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
Hatályon kívül helyezte:
 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

 

 pdf 38/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról

Alaprendeletet módosította: 15/2011.(IV.28.) ör.; 28/2012. (X.03.) ör.
pdf38/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületen kivágott fás szárú növények pótlásáról és pénzbeni megváltásáról Egységes szerkezetben
Hatályon kívül helyezi: 11/2022. (VI.1.) ör. 2022. július 1-jétől
Egységes szerkezetben a 11/2022. (VI.1.) ör. a fás szárú növények pótlásáról és a pótlás pénzbeli megváltásáról
Hatályba lép: 2022. július 1-jén

pdf  39/2009.(X.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt számú rendelet módosítására
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 39/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 40/2009.(X.20.) Budapest, XXI. Kerület, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított, 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 40/2009.(X.20.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti.

 

pdf 41/2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a  41/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében – hatályát veszti.

 

pdf 42/ 2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 42/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében –- hatályát veszti.

 

pdf 43/2009.(XI.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt számú rendelet módosításáról
E rendelet a hatálybalépését követő napon - a 43/2009.(XI.24.)Kt rendelet értelmében - hatályát veszti

 

pdf 44/2009.(XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte
: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  45/2009.(XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi átmeneti gazdálkodásáról

 Hatályon kívül helyezte: 45/2009.(XII.15.)Kt rendelet

 

pdf  46/2009.(XII.15.)Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 65/2009.(XII.15.)Kt rendelet

Utoljára frissítve: 2022. június 02. csütörtök, 09:24