2007. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:13

pdf 1/2007.(I.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte:44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 2/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 3/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

 pdf 4/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 5/2007.(II.20.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 6/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 7/2007.(II.20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló, 7/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 8/2007.(II.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló, 2/2006.(II.21.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 9/2007.(II.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete

xls + melléklet_1a xls melléklet_1b  

Módosította:24/2007.(V.15.)Kt; 26/2007.(VI.26.)Kt; 28/2007.(IX.25.)Kt; 41/2007.(XII.18.)Kt; 5/2008.(II.21.)Kt rendelet; 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  10/2007.(III.26.)Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
(módosításokkal egységes szerkezetben) 

Mellékletek és függelékek jegyzéke: 1.melléklet ; 2.melléklet ; 3.melléklet  ; 4.melléklet ; 5/A.melléklet ; 5/B.melléklet ; 5/C.melléklet ; 6.melléklet , 7.melléklet ; 1.függelék ; 5.függelék  ; 6.függelék ; 7.függelék ; 8.függelék ; 9.függelék ;

Módosította:17/2007.(V.15.)Kt ;  29/2007.(IX.25.)Kt; 33/2007.(IX.25.)Kt; 35/2007.(X.24.)Kt; 43/2007.(XII.18.)Kt; 7/2008.(II.21.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 15/2008.(V.15.)Kt; 17/2008.(VI.12.)Kt; 7/2009.(II.19.)Kt; 8/2009.(III.19.)Kt; 9/2009.(III.19.)Kt; 10/2009.(III.19.)Kt; 11/2009.(III.19.)Kt; 12/2009.(III.19.)Kt; 21/2009.(VI.18.)Kt; 26/2009.(IX.22)Kt; 34/2009.(X.20.)Kt; 39/2009.(X.20.)Kt; 43/2009.(XI.24.)Kt; 1/2010.(I.26.)Kt; 13/2010.(V.18.)ör; 22/2010.(X.12.)ör; 33/2010.(XII.16.)ör; 4/2011.(II.25.), 15/2011. (IV.28.)ör; 21/2011.(VI.16.)ör; 33/2011. (IX.29.)ör; 46/2011. (XII.15.)ör.; 53/2011. (XII.15.) ör.; 5/2012. (III.27.) ör.; 6/2012. (III.27.) ör.; 8/2012. (III.27.) ör.; 12/2012. (V.3.); 16/2012. (V.24.) ör. rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet

 

 

pdf 11/2007.(III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákba való felvételi eljárás során sajátos helyzet meghatározására
Hatályon kívül helyezte: 11/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet

  

pdf 12/2007.(III.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a zaj elleni védelem szabályozásáról szóló 14/2005.(IV.19.)Kt rendelet hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 
pdf 13/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról

xls melléklet_6sz. xls melléklet_9sz. pdf indoklás  
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  14/2007.(IV.17.) BudapestXXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabáylzatáról szóló, többször módisított 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 15/2007.(IV.17.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 16/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, , 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet módosításáról (volt CSM terület)
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 17/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Tulajdonosi Bizottság felállításával összefüggő egyes helyi rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 18/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 19/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 20/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 21/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

 pdf 22/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 23/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a születési támogatásról szóló 15/2006.(VI.13.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 24/2007.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosítására

xls módosítás 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 25/2007.(VI.19.) Budapest, XXI. ker. - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 26/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelete módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 27/2007.(VI.26.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.)Kt számú rendeletének módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet

 

pdf 28/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  29/2007.(IX.25.) Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetésekés díjak alapításáról, adományozásának rendjéről

Módosította: 12/2009.(III.19.)Kt és a 16/2009.(V.14.)Kt ; 43/2009.(XI.24.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 34/2010.(XII.16.)Kt rendelet

 

pdf 30/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII.13.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet

 

pdf  31/2007.(IX.25.) a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 32/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 19/2002.(VI.18.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 34/2007.(IX.25.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet 

 

pdf 35/2007.(X.24.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló rendelete

Módosította: 11/2008.(IV.17.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt; 46/2009.(XII.15.)Kt; 13/2011.(III.31.)Kt; 15/2011. (IV.28.)  rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 pdf 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

pdf 37/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

Módosította: 27/2009.(IX.22.); 15/2011.(IV.28.); 22/2011.(VI.18.); 49/2011. (XII.15.) rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.03.) ör.
Egységes szerkezetű 37/2007.(XI.27) az önkormányzat vagyonáról és vagyona feletti tulajdonosi jogok gyarkorlásáról
Hatályon kívül helyezte: 11/2012. (V.03.) ör.

 

 pdf 38/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt rendelete módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 39/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 pdf 40/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkaköreiről

Hatályon kívül helyezte: 26/2010.(XI.25.)Kt

 

 pdf 41/2007.(XII.18.) Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 42/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi átmeneti gazdálkodásáról

  Hatályonkívül helyezte: 6/2008.(II.21.)

 

pdf 43/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte:39/2009.(X.20.)Kt rendelet 

 

44/2007.(XII.18.)Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Módosította: 26/2008.(XII.18.)Kt; 20/2009.(VI.18.)Kt; 2/2010.(I.26.)Kt; 30/2010.XII.16.)Kt; 51/2011.(XII.15) ör.; 37/2012. (XII.13.) ör; 1/2014.(I.24.) ör.; 24/2014. (XII.03.) ör.; 27/2015. (IX.30.) ör.; 2/2016. (II.01.) ör.; 2/2017.(II.01.) ör.; 15/2018. (V.04.) ör.;

Hatályon kívül helyezi 2020. 01. 01-től a 23/2019. (XII.04.) ör.

Egységes szerkezetű 44/2007.(XII.18.)Kt. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról

Utoljára frissítve: 2022. március 17. csütörtök, 09:10