2006. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:12

pdf 1/2006.(I.24.) Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.) rendelet módosításáról     pdf + melléklet

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 2/2006.(II.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről.

Módosította: 11/2006.(VI.13.)Kt; 28/2006.(IX.19.)Kt; 36/2006.(XII.21.)Kt; 8/2007.(II.27.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 3/2006.(II.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 6/2005.(III.8.)Kt. sz. rendelet módosításáról. 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 4/2006.(II.21.)Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról. Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 5/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 6/2006.(III.21.) Budapest Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf  7/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltéteteliről
Módosította: 18/2006.(VI.13.)Kt; 5/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 15/2007.(IV.17.)Kt; 1/2008.(I.24.)Kt; 2/2009(I.22.)Kt;  13/2009.(III.19.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt ; 41/2009.(XI.24.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 5/2011.(II.25.)Kt rendelet

 

pdf 8/2006.(III.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról 

xls + melléklet_1a; pdf + melléklet_1b; xls + melléklet_2  
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 9/2006.(IV.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf  10/2006.(V.16.) az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.26.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 11/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.)Kt. rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 12/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 13/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. – Csepel II. Rákóczi Ferenc út – Posztógyár utca – Tervezett Gerincút – Mag utca által határolt terület Szabályozási Tervéről xls + melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 14/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról. („Mosolyliget”)

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 15/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a születési támogatásról
Módosította: 10/2007.(II.26.)Kt; 23/2007.(V.15.)Kt rendelet;
Hatályon kívül helyezte: 23/2009. (VI.18.) Kt. rendelet

 

pdf 16/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. számú rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf 17/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási támogatásban részesülő időskorúak egyszeri fűtésköltség-kiegészítéséről 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 18/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről, valamint ezek elidegenítéséről szóló rendeletek módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 20/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata az ún. „átmeneti” területek közösségi kezelésbe adásáról

Módosította:10/2007.(III.26.)Kt; 15/2011.(IV.28.)Kt rendelet, valamint 2012.07.05-től a 23/2012.(VII.04.) önkormányzati rendelet
Egységes szerkezetű 20/2006.(VI.13.) az ún. átmeneti területek közösségi kezelésbe adásáról

 

21/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. rendelet módosításáról
A rendelet nem lépett hatályba, mert még ugyanezen a Kt ülésen újabb módosító rendeletet alkotott a képviselő-testület e tárgyban 28/2006.(IX.19.)Kt számmal

 

pdf 22/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 23/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII.13.) számú Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 37/2007.(XI.27.)Kt rendelet

 

pdf 24/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) számú Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 25/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszerérről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 26/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf  27/2006.(IX.19.) a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 28/2006.(IX.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. rendelet módosításáról pdf + mellékletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

  

pdf 29/2006.(X. 6.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, t 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 30/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.) számú Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

 pdf 31/2006. (XI.7.) Kt.rendelet az önkormányzati képviselők javadalmazásáról
(Egységes szerkezetben a 15/2011. (IV.28.) Kt. rendelettel)
Módosította: 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet
Hatályon kívül helyezte: 22/2014. (X.30.) ör.

 

pdf 32/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 33/2006.(XI.7.) Budapest-Csepel Önkormányzat Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló, 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 34/2006.(XI.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 35/2006.(XI.28.) Az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításainak szabályairól szóló 21/2005.(VI.21.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 36/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.21.)Kt. számú rendelet módosítása xls melléklet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022.(III.02.) ör.

 

pdf 37/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2007. évi átmeneti gazdálkodásról

 Hatályon kívül helyezte: 9/2007.(II.27.)Kt rendelet

 

pdf 38/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata a SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 39/2006.(XII.19.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításának és adományozásának rendjéről szólót 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosításáról Hatályon kívül helyezte:  29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

Utoljára frissítve: 2022. március 17. csütörtök, 13:35