2004. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről

Módosította: 11/2005.(IV.19.), 29//2005.(X.18.), 10/2007.(III.26.), 27/2007.(VI.26.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 35/2007.(X.24.)Kt rendelet 

 

pdf 2/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

3/2004. (I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzat Kt. rendelete az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről
Módosította: 36/2004. (IX.21.) Kt. rendelet, 10/2007. (III.26.) Kt. rendelet, 10/2009. (III.19.) Kt. rendelet, 15/2011. (IV.28.) Kt. rendelet, 5/2013. (III.06.) Kt. rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.
Egységes szerkezetben a 3/2004. (I.27.) ör. az építési beruházások, szolgáltatások megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósulásának rendjéről

 

pdf 4/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(VI.24.)Kt sz. rendeletet módosításáról.
Módosította: 5/2004.(III.2.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 5/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. sz. rendeletet módosításáról pdf melléklet_1 pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

 pdf 6/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.


pdf melléklet_1; pdf melléklet_2;  
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)kt rendelet,

 

 pdf 7/2004.(III.2.) azönkormányzat testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról

(Egységes szerkezetben a 7/2007.(II.20.) Kt. sz. rendelettel, a 27/2009.(IX.22.) Kt.sz. rendelettel és a 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelettel)

 

pdf 8/2004.(III.2.) Központi szennyvíztisztító telep és környékének Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 9/2004.(III.2.) Csepel Városrendezésiés Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 10/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 11/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 12/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 13/2004.(III.2.) a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról 

Módosította: 7/2005.(III.22.)Kt; 30/2006.(XI.7.)Kt; 3/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 34/2007.(IX.25.)rendeletek
Hatályon kívül helyezte:10/2008.(IV.17.)Kt rendelet

 

pdf 14/2004.(III.2.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzat-áról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 15/2004.(III.23.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről pdf egységes szerkezetben
Módosította: 51/2004.(XII.14.)Kt; 2/2005.(I.25.), 8/2005.(III.22.)Kt; 10/2005.(IV.19.)Kt rendelet,
Hatályon kívül helyezte:7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 16/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi zárszámadásáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 17/2004.(IV.20.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére

Hatályon kívül helyezte:27/2009.(IX.22.)Kt rendelet 

 

pdf 18/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a „Budapest, XXI. ker. Csepel, Ráckevei (Soroksári) - Duna menti terület II. ütem Szabályozási Tervé”-ről.
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata Csepel Városrendezési és Építési Szabályzat”-ról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosításáról. (RSD területéről)
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 20/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf  21/2004.(IV.20.) az állatok tartásáról szóló 34/2000.(XI.22.)Kt rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 22/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú lakások víz- csatorna használati díjának térítési módjáról szóló 44/1996.(X.8.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2004.(IV.20.) Budapest-Csepel Önkormányzata a vásárokról és piacokról szóló 37/1994.(IX.20.)Kt. rendelet módosításáró
Hatályon kívül helyezte: 19/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 24/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 7/2001.(III.20.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 15/2008.(V.15.)Kt rendelet

 

pdf  25/2004.(V.18.) a közterületek rendjéről és használatáról
Módosította: 13/2005.(IV.19.)Kt; 29/2005.(X.15.)Kt; 24/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 18/2007.(V.15.)Kt; 31/2007.(IX.25.)Kt; 3/2008.(I.24.)Kt; 18/2008.(VI.12.)Kt; 20/2008.(IX.18.)Kt; 27/2008.(XII.18.)Kt; 28/2009.(IX.22.)Kt; 15/2010.(V.18.)Kt rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 29/2011.(IX.29.)önk. rendelet

 

pdf 26/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt sz. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 27/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetéséről szóló 6/2004.(III.2.) rendelet módosításáról pdf melléklet_1pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 28/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 29/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 30/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
Módosította: 20/2005.(VI.21.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 38/2005.(XII.13.)Kt rendelet

 

pdf 31/2004.(VI.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról
Módosította: 49/2004.(XII.14.)Kt; 29//2005.(X.18.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 33/2012. (XI.29.) ör.

 

pdf 32/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_6   
Módosította: 27/2004.(VI.29.)Kt; 32/2004.(IX.21.)Kt; 46/2004.(XII.14.)Kt rendelet,
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 33/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 29/2007.(IX.25.)Kt rendelet

 

pdf 34/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 35/2004.(IX.21.) Kt. rend. a vis maior támogatás igénybevételéről 

Egységes szerkezetben a 22/2008.(X.21.)Kt. és a 15/2011.(IV.28.) Kt. rendelettel
Módosította: 5/2013. (III.06.) ör.

 

pdf 36/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 3/2004.(I.27.)Kt. számú rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 37/2004.(IX.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.6.)Kt sz. rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 38/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a közforgalom céljára megnyitott magánutak nevének megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a külterületi ingatlanok házszámozásáról .
Módosította:29/2005.(X.18.)Kt rendelet, 15/2012. (V.24.) önk. rendelet

pdf Egységes szerkezetben a 38/2004. (X.18.) Kt. rendelet

 

pdf 39/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló, 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 40/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 41/2004.(X.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata az „életjáradék lakásért” konstrukcióról

Hatályon kívül helyezte: 17/2005.(V.17.)Kt rendelet

 

pdf 42/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló, 4/1996.(II.6.)Kt számú rendelet módosítására.

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 43/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. ker. - Csepel Városközpont Rehabilitációs Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 44/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. kerület – Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. rendelet módosításáról 

pdf melléklet_1; pdf melléklet_2; pdf melléklet_3; pdf melléklet_4   
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 45/2004.(XI.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(III.2.)Kt. számú rendeletének módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 46/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi költségvetésről szóló 6/2004.(III.2.)Kt. számú rendelet módosításáról pdf melléklet_1; pdf melléklet_2 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör. 

 

pdf 47/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata 2005. évi átmeneti gazdálkodásáról 

Hatályon kívül helyezte: 6/2005.(III.8.)Kt rendelet

 

pdf 48/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 49/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 31/2004.(VI.29.)Kt. rendeletének módosítására.
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 50/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/1998.(I.27.)Kt. számú rendelet módosítására 
Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 51/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló egyes lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2004.(III.23.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 52/2004.(XII.14.) Budapest-Csepel Önkormányzat. a Budapest XXI. ker., Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet 

Utoljára frissítve: 2022. március 22. kedd, 15:03