2003. évi rendeletek

2015. augusztus 31. hétfő, 08:11

pdf 1/2003.(I.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, 2/1998.(I.27.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 44/2007.(XII.18.)Kt rendelet

 

pdf 2/2003.(I.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. rendelet módosításáról

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 3/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi költségvetéséről szóló 31/2001.(XII.18.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 4/2003.(II.25.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 2/1996.(II.6.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

 

pdf 5/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzat-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 6/2003.(II.25.) Az önkormányzat tulajdonában álló, nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 7/2003.(II.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata az adósságkezelési szolgáltatásról és az otthonmegőrzés támogatásáról
Hatályon kívül helyezte: 1/2004.(I.27.)Kt rendelet.

 

pdf 8/2003.(III.11.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetésről
Módosította: 16/2003.(VI.24.)Kt; 40/2003.(XII.16.)Kt; 4/2004.(I.27.)Kt; 5/2004.(III.2.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 9/2003.(III.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 5/1995. (III.07.)Kt. számú rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 10/2003.(III.28.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

Módosította: 28/2003.(X.21.)Kt; 20/2004.(IV.20.)Kt; 29//2005.(X.18.)Kt; 16/2006.(VI.13.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf 11/2003.(IV.29.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2002. évi zárszámadásról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 12/2003.(V.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról

pdf egységes szerkezet

Módosította: 44/2003.(XII.16.)Kt; 48/2004.(XII.14.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt; 34/2006.(XI.28.)Kt ; 38/2007.(XI.27.)Kt; 3/2009.(I.22.)Kt; 29/2010.(XII.16.)Kt (2011. január 1-től hatályos) rendeletek

Hatályon kívül helyezte: 50/2011. (XII.15.) önk. rendelet

 

pdf 13/2003.(V.27.) A lakbérről szóló a 14/1996.(IV.23.)Kt számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

 

pdf  14/2003.(V.27.) A társasházak felújításához nyújtandó vissza nem térítendő támogatásról szóló 5/2002.(III.12.)Kt sz. rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 13/2004.(III.2.)Kt rendelet.

 

pdf 15/2003.(V.27.) Az önkormányzat tulajdonban álló nem szociális bérlakások bérbeadásának és működtetésének feltételeiről szóló 23/2001.(IX.11.)Kt. rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 7/2006.(III.21.)Kt rendelet

 

pdf 16/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 17/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Budapest, XXI. kerület, Csepel, Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. sz. rendeletének módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 18/2003.(VI. 24.) A közbeszerzési eljárás egyes kérdéseiről

Hatályon kívül helyezte: 17/2004.(IV.20.)Kt rendelet

 

pdf 19/2003.(VI. 24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) Kt. rendelete pdf egységes szerkezet 

Módosította:28/2004.(VI.29.)Kt;  29//2005.(X.18.), 10/2007.(III.26.)Kt; 19/2007.(V.15.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 20/2003.(VIII.26.) Az önkormányzati képviselők javadalmazásáról 2/1995.(I.31.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 31/2006.(XI.7.)Kt rendelet

 

pdf 21/2003.(IX.23.) A közterületek rendjéről és használatáról szóló, többször módosított 10/1996.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról 

Hatályon kívül helyezte: 25/2004.(V.18.)Kt rendelet

 

pdf 22/2003.(IX.23.) A parkoló építés pénzbeli megváltásáról szóló 6/1998.(III.24.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 23/2003.(IX.23.)Kt. rendelet a Budapest-Csepel egyes fejlesztési területein építési tilalom elrendelése
Módosította:43/2004.(XI.16.)Kt; 44/2004.(XI.16.)Kt rendelet 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 24/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 13/2000.(V.16.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 34/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

 

pdf 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló rendelete

Módosította: a 10/2004.(III.02.)Kt;29/2004.(IV.29.)Kt;22/2005.(VI.21.)Kt;29/2005.(X.18.)Kt;5/2006.(III.21.)Kt;25/2006.(IX.19.)Kt;2/2007.(II.20.)Kt;10/2007(III.26.)Kt;20/2007.(V.15.)Kt;11/2008(IV.17.)Kt;6/2009.(II.19.)Kt;32/2009.(IX.22.)Kt;9/2010(II.23.)Kt;11/2011.(III.31.); 35/2011. (IX.29.) Kt.
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet  

Egységes szerkezetű 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a szociális ellátások rendszeréről szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 53/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelet

 

 

pdf 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.)Kt. számú rendelete
Módosította: 11/2004.(III.02.)Kt; 23/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt;  5/2006.(III.21.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt;  21/2007.(V.15.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 6/2009.(II.19.)Kt rendelet
Hatályon kívül helyezte: 23/2009.(VI.18.)Kt rendelet

 

pdf 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete
Módosította:12/2004.(III.02.)Kt, 12/2005.(IV.19.)Kt; 24/2005.(VI.21.)Kt; 29/2005.(X.18.)Kt; 4/2006.(II.21.)Kt;5/2006.(III.21.)Kt; 27/2006.(IX.19.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 22/2007.(V.15.)Kt; 9/2008.(II.21.)Kt; 11/2008.(IV.17.)Kt; 21/2008.(IX.18.)Kt; 15/2009.(IV.16.)Kt; 22/2009.(VI.18.)Kt; 32/2009.(IX.22.)Kt; 12/2010.(IV.20.)Kt;18/2010.(VI.15.)Kt; 10/2011.(III.31.) rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

Egységes szerkezetű 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelete
Hatályon kívül helyezte: 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet

pdf 28/2003.(X.21.) A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 10/2003.(III.28.)Kt. számú rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 7/2008.(II.21.)Kt rendelet

 

pdf 29/2003.(X.21.) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló, 2/1996.(II.6.)Kt. számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 15/2004.(III.23.)Kt rendelet

 

pdf 30/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 31/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-ról szóló 5/1995.(III.07.)Kt rendelete módosítására

Hatályon kívül helyezte: 10/2007.(III.26.)Kt rendelet

 

pdf 32/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről  

Módosította: 16/2005.(V.17.)Kt; 7/2006.(III.21.)Kt; 18/2006.(VI.13.)Kt; 4/2007.(II.20.)Kt; 10/2007.(III.26.)Kt; 8/2008.(II.21.)Kt; 27/2009.(IX.22.)Kt rendeletek
Hatályon kívül helyezte: 2010. december 31-től a 25/2010.(XI.04.)Kt rendelet

 

pdf 33/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. - Csepel, Rózsa u. - II. Rákóczi F. u. - 7274. sz. út - tervezett tehermentesítő út által határolt terület Szabályozási Tervről
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 34/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. - Csepel - Posztó u. - Tárház u. - Festő u. - Szentmiklósi út által határolt terület Szabályozási Tervről
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 35/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest, XXI. ker. – Csepel II. Rákóczi Ferenc u. – Vas Gereben u. – Salak u. – Transzformátorgyár u. által határolt terület Szabályozási Tervéről

Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 36/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest – Csepel, Ady Endre u. – Duna u. – Zsák H. u. Vágóhíd u. – Kolozsvári út – Szent István út – Táncsics M. út által határolt terület Szabályozási Tervéről.
Hatályon kívül helyezte: 23/2008.(XI.20.)Kt rendelet

 

pdf 37/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Budapest XXI. kerület, - Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt sz. rendelet módosításáról.
Hatályon kívül helyezte: 40/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 38/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzata „A kerületi önkormányzati településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsról” szóló t 12/2000.(IV.18.)Kt. rendelet visszavonásáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet

 

pdf 39/2003.(XI.25.) Budapest-Csepel Önkormányzat Csepel egyes területeinek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 42/1994.(X.18.)Kt. számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről
Hatályon kívül helyezte: 27/2009.(IX.22.)Kt rendelet

 

pdf 40/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2003. évi költségvetéséről szóló 8/2003.(III.11.)Kt. számú rendelet módosításáról 
Hatályon kívül helyezte: 6/2022. (III.02.) ör.

 

pdf 41/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a 2004. évi átmeneti gazdálkodásáról

Hatályon kívül helyezte: 6/2004.(III.2.)Kt rendelet

 

pdf 42/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadási feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosítására

Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 43/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 30/2001.(XI.27.)Kt rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte: 36/2009.(X.20.)Kt rendelet

 

pdf 44/2003.(XII.16.) Budapest-Csepel Önkormányzata az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt számú rendelet módosítására
Hatályon kívül helyezte:36/2009.(X.20.)Kt rendelet 

Utoljára frissítve: 2022. március 17. csütörtök, 13:32