KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306

2018. október 12. péntek, 15:38

infoblokk kedv final also CMYK ESZAAz ASP projekt rövid bemutatása

Az ASP (Application Service Provider, magyarul: távoli alkalmazás szolgáltatás) modell lényege, hogy a felhasználók egy egyszerű böngésző program segítségével az interneten keresztül vehetik igénybe a tevékenységükhöz szükséges szoftvereket, alkalmazásokat.

Az ASP korszerű informatikai megoldásokat ad az önkormányzatok kezébe, lehetővé téve, hogy a helyhatóságok e-közigazgatási szolgáltatásokat nyújtsanak a helyi lakosság és a vállalkozások számára. Szolgáltatásai közé tartozik a gazdálkodási rendszer, az ingatlan-vagyonkataszter rendszer, a helyi adórendszer, az iratkezelő rendszer, az önkormányzati portál és az ipari és kereskedelmi rendszer.

Az ASP egyszerre biztosít előnyöket az önkormányzatoknak, a helyi lakosoknak és vállalkozásoknak, valamint a fenntartó államnak.

Az ASP-nek köszönhetően a jövőben az önkormányzatok saját beruházás és fenntartási költségek nélkül használhatják a rendszert, amelyben kiemelkedő szintű informatikai biztonság mellett az jogszabályi változások központi követése és a honlapok tartalmi frissítése is megoldott.

A fenntartó állam oldaláról nézve az ASP lehetővé teszi a döntéshozóknak, hogy valós időben, egységes és átlátható adatbázisok segítségével kövessék nyomon az önkormányzatok gazdálkodását. A rendszerből kinyerhető statisztikák és folyamatelemzések segítségével pedig lehetőség nyílik az önkormányzati alrendszer finanszírozásának finomhangolására is, így elkerülhető, hogy egyes helyhatóságoknál a korábban tapasztalt mértékű adósság halmozódjon fel.

Az ASP 2.0 projekt érinti közvetlenül az Önkormányzatunkat, hiszen ez a projekt foglalja magába az ASP országos kiterjesztését, az önkormányzatok kötelező részvételével, mely nyilván az egységes közigazgatás kialakítását célozza.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások érdekében valósítja meg a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 számú „Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” elnevezésű projektet, melyre az Európai Szociális Alapból és a központi költségvetési előirányzatból összesen 6,3 millió forint pályázati támogatást kapott.

 

Tájékoztató

a Budapest XXI: kerület Csepel Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01306 azonosító jelű pályázatról

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a kormány a közigazgatás, valamint a helyi közszolgáltatási szféra fejlesztéseit kívánta végrehajtani. A program célja az adminisztratív terhek csökkentése, amely a közigazgatás szervezési feltételeinek és az elektronikus folyamatok fejlesztésén, a rendszerek egységesítésén, és a szolgáltató hatékonyságának növelésén keresztül valósítható meg. Az ASP központhoz való csatlakozással a magas szintű és korszerű lakossági államigazgatási és vállalkozások által használt e-ügyintézési megoldások bevezetését támogatják.

Az önkormányzatok informatikai rendszere és elektronikus ügyintézésük kiépítése, fejlesztése eddig nem volt egységes, ennek következtében az önkormányzatok igen eltérő e-közigazgatási fejlettségi szinten voltak, a belső ügyintézési és a back-office alkalmazásaik fejlesztése nem haladt megfelelő ütemben, a nyilvántartások pedig széttagoltak voltak. Az ügyek kezdeményezése és az önkormányzattal folytatott kétoldalú interaktív kommunikáció már megvalósult, de a teljes körű ügyintézés megvalósítása akár elektronikus fizetéssel még több önkormányzatnál hiányzott.

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének egyik lényeges eleme az önkormányzatoknál folyó a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel történő támogatása. Az önkormányzati feladatellátás egységességének biztosítása érdekében a feladatellátáshoz az állam biztosít rendszer szintű támogatást.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek – így az önkormányzatoknak is – legkésőbb 2018. január 1-jétől biztosítaniuk kell a törvényben előírtak szerint az e-ügyintézés lehetőségét. Az állam által ingyenesen biztosított önkormányzati ASP rendszer ezeket a képességeket az önkormányzatnál – rendszercsatlakozás esetén – megteremti.

Az ASP központ működtetője a Magyar Államkincstár, az ASP központ alapinfrastruktúra informatikai üzemeltetését pedig a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.

Az önkormányzati ASP központ az uniós forrásból megvalósult EKOP-2.1.25. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében került kialakítása. A projekt megvalósítása során az önkormányzat jogszabályban rögzített feladatainak informatikai támogatását a következő szakrendszerek látják el: keretrendszer, gazdálkodási rendszer, ingatlan-vagyonkataszter rendszer, önkormányzati adó rendszer, iratkezelő rendszer, önkormányzati és elektronikus ügyintézési portálrendszer, ipar- és kereskedelmi rendszer.

Az ASP technológia alkalmazására, illetve az önkormányzati ASP központhoz történő önkéntes csatlakozásra már sor került egyes önkormányzatok esetében. Az önkormányzatok egy részének önkéntes csatlakozása és a feladattámogatáshoz szükséges fejlesztések megvalósításának első szakasza uniós támogatással történt a közép-magyarországi régióban, egyrészt az EKOP-2.1.25 kiemelt projekt keretében, másrészt a KMOP-4.7.1-13 számú csatlakozási pályázat keretében.

Az új törvényi és kormányrendeleti szabályozás (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ának módosítása és az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet) ennek a technológiának az országos kiterjesztését tűzte ki célul úgy, hogy most már kötelezővé teszi az önkormányzatok számára a csatlakozást.

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programban került sor „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)„ című kiemelt projekt létrehozására, amely az önkormányzati ASP központ továbbfejlesztését, és ennek keretében új szakrendszer kialakítását tette lehetővé a következő rendszerekben: hagyatéki leltár rendszer, adattárház fejlesztése, valamint az országos kiterjesztés biztosítását és támogatását valósította meg. Az országos kiterjesztés érdekében külön konstrukció keretében kerültek támogatásra az egyes jogosult önkormányzatok önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának költségei.

Utoljára frissítve: 2018. október 15. hétfő, 13:47