Testületi ülés - 2010. 11. 25.

2010. november 11. csütörtök, 17:42

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. november 25-én (csütörtökön) 17 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Beszámoló Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete számára Az Ady Lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációs program korábbi önkormányzati biztosának tevékenységéről (T1)
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő volt önkormányzati biztos


Tájékoztató két testületi ülés között végzett munkáról (T2) - helyszíni kiosztás
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:


Napirend 1. pontja
:
(239/1. sz. előterjesztés) - helyszíni kiosztás
Javaslat  a Csepeli Nívódíj Odaítélésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 2. pontja
: (229. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 3. pontja
: (230/1. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 4. pontja
: (237. sz. előterjesztés + kiegészítés) helyszíni kiosztás
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 5. pontja:
(236. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester




Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja: (241. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló 40/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja:
(244. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008.(V.15.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 8. pontja:
(248. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelet-tervezet a Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 9. pontja:
(246. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Hárosi Biztos megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja:
(233. sz. előterjesztés) + cserelap (helyszíni kiosztás)
Javaslat a 210671/36 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Budapest XXI. kerület Tejút u. – Rakéta u. sarkán található ingatlan üzemeltetésre történő adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 11. pontja
: (247. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat 209.433. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 12. pontja:
(235. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Kossuth Lajos utca 109. sz. Társasház vonatkozásában hozott 328/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 13. pontja:
(243. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV Kft. Felügyelő Bizottság új tagjának megválasztására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 14. pontja:
(232. sz. előterjesztés) + határozatok helyszíni kiosztás
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2010. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 15. pontja:
(231. sz. előterjesztés) + határozatok helyszíni kiosztás
Javaslat az újonnan megalakult települési kisebbségi önkormányzatok 2010. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester


Napirend 16. pontja:
(212/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend 17. pontja:
(234. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010/2011. tanév indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 18. pontja:
(240. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Határozati javaslat Csepel országgyűlési képviselői felé történő felkérésre
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás frakcióvezető


Napirend 19. pontja:
(238. sz. előterjesztés)
Beszámoló a képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 20. pontja
: (242. sz. előterjesztés)
Interpelláció: I. CSEVAK Zrt. működésével kapcsolatban, II. Csepel újsággal kapcsolatban, III. Emlékmű állítással kapcsolatban
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

Válaszok:
-       I. CSEVAK Zrt. működésével kapcsolatban (I., II.) – „III. csepeli lakásmutyi
-       II. Csepel újsággal kapcsolatban
-       III. Emlékműállítással kapcsolatban


Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2010. november 25.

             
                                                                                                                  Németh Szilárd
                                                                                                                      
polgármester
 
 
 
 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05