Testületi ülés - 2010. 11. 04.

2010. október 26. kedd, 16:46

Meghívó
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 4-én (csütörtökön) 17 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:
 

Esküt még nem tett külső bizottsági tagok eskütétele
Esküvevő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Tájékoztató a képviselő-testület bizottságainak ügyrendjéről (T-1-1104)

Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző
 

Tájékoztató a képviselőket, bizottsági tagokat érintő lobbitevékenységgel összefüggő tudnivalókról (T-2-1104)

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

Nyílt ülés: 

 

Napirend 1. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság két munkatársának jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 2. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat házi orvosi szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester
 
 
Napirend 3. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 7/2008.(II.21.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester
 
 
Napirend 4. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok


Napirend 5. pontja: (223. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány - helyszíni kiosztás
Rendelettervezet Budapest-Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester
 
 
Napirend 6. pontja: (218. sz. előterjesztés+ kiegészítés   (helyszíni kiosztás)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásához szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Gárday Balázs Informatikai tanácsnok
 
 
Napirend 7. pontja:
(211. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületéből történő kilépésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 8. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. évi lefolyástalan területek víztelenítése feladat tárgyában a céltartalék felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
 
 
Napirend 9. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csete Balázs utcai Családsegítő Közösségi Ház működési költségeinek viselésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 10. pontja:
(221. sz. előterjesztés)
Előterjesztés ingyenes HPV (humán papilloma vírus) elleni védőoltás bevezetésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 11. pontja:
(212. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend 12. pontja:
(224. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat időszaki lap alapítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 
Napirend 13. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat korábbi képviselő-testületi határozatok felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 14. pontja:
(227. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat az Ady lakótelep Integrált Szociális Rehabilitációs Program korábbi önkormányzati biztosának beszámolására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 15. pontja:
(228. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! (helyszíni kiosztás)
Javaslat intézményvezetői megbízás visszavonására, ezzel egyidejűleg új megbízás létesítésére, valamint intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend
 16. pontja: (225. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! - helyszíni kiosztás
Javaslat a 481/2010.(X.12.)Kt. és az 513/2010.(X.12.)Kt. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester
                         Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 17. pontja:
(213. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat feladatellátásának támogatására szolgáló pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 18. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat jelzőlámpás csomópontok kivitelezésére biztosított előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató


Napirend 19. pontja:
(216. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat bíráló bizottságának megválasztására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke


Napirend 20. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2010. év végi munkarendjére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 21. pontja:
(226. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány! – helyszíni kiosztás
Javaslat az „önkormányzati tulajdonú üres lakások felújítására lakásépítési céltartalék terhére” című 301/2010.(V.18.)Kt. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 22. pontja:
(222. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november-december havi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 23. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2010. november 4.

 

                                                                                                                Németh Szilárd 
                                                                                                                  polgármester

 

 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05