Testületi ülés - 2010. 10. 12.

2010. október 05. kedd, 12:12

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. október 12-én (kedden) 8,00 órai
kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne a
Szent Imre tér Országalma előtti terület, majd a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, XXI. ker. Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 
A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményét
Előadó:Bartok Péter HVB elnöke             
 
A polgármester és a testületi tagok eskütétele és a megbízólevelek átadása
Esküvevő: Bartok Péter HVB elnöke
                  Németh Szilárd polgármester
 
A város kulcsának átadása
Előadó: Tóth Mihály és Németh Szilárd polgármester
 
A polgármesteri program ismertetése
Előadó: Németh Szilárd polgármester
 
 
 
Napirend 1. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:Noé László képviselő korelnök
 
Napirend 2. pontja:
a.) Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
b.) A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
Esküvevő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 3. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Előterjesztés Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 10/2007.(III.26.)Kt rendelet módosítására, a bizottságok megválasztására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester                                 
 
Napirend 4. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat az alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester 
Napirend 5. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselők tiszteletdíjának megállapítására
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 6. pontja:
A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
Előterjesztő:Németh Szilárd polgármester
 
Napirend 7. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Előterjesztés vizsgáló bizottság felállítására a „csepeli lakásbotrány és más esetleges visszaélésekkel” kapcsolatban
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 9. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Tamariska-dombon lévő mobil átjátszó torony elbontásáról
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 10. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Előterjesztés személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 11. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a csepeli kettős gyilkosság áldozatainak emlékére síremlék felállítására
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 12. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Előterjesztés pénzügyi döntések meghozataláról
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 13. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a népszavazási kérdésekről
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 14. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepel Újság kiadásának megszüntetéséről
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 15. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a 71-es busz útvonalának visszaállítására
Előterjesztő:Borbély Lénárd frakcióvezető
 
Napirend 16. pontja:
Elvi Nyilatkozat
A konszenzusos Csepel-politika alapokmánya
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás frakcióvezető

Napirend 17.pontja:
Egyebek
 
Tájékoztató a képviselők összeférhetetlenségi, illetve vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről
 
   
Budapest, 2010. október 12.
 
 
                                                                                                                 Németh Szilárd s.k.
                                                                                                                     polgármester

 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05