2015. 02. 26. - Testületi ülés

2015. február 20. péntek, 13:52

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. február 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-3 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a Kossuth Lajos utca felújításáról, valamint a Csepeli HÉV végállomás mellett megvalósuló P+R és B+R parkolóról (T-4 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: ( 54. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására és a vezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (59. sz. előterjesztés ) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet) + (könyvvizsgálói jelentés )
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről szóló, 17/2014. (VI.26.), a 19/2014. (IX.25.) és a 26/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (50. sz. előterjesztés) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: ( 49. sz. előterjesztés ) + (Előterjesztői kiegészítés)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló …../2015. (…..) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (56. sz. előterjesztés) + (Hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (46/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213/2014. (V.23.) Kt. számú határozat (Javaslat „Fogyasztóbarát kerület” elnevezésű programhoz történő csatlakozásra) módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: ( 44. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: ( 42. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármester 2015. évi szabadságának ütemezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (51/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a közterület-használati engedélyek kiadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (66. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javsalat az életvitelszerű közterületi tartózkodás egyes kerületi tulajdonú közterületeken való jogellenessé minősítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: ( 52. sz. előterjesztés )
Javaslat „Az RSD csepeli partszakaszán kialakított közvilágítási rendszer tulajdonjogának megtartása és üzemeltetésre történő átadása a Budapesti Dísz- Közvilágítási Kft. részére”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 12. pontja: ( 45. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Szent István út 228. szám alatti ingatlan a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (47. sz. előterjesztés )
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (63. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (62/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztására és Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (65. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Birkózó Klub - Sportcsarnok megvalósításának előkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Beszámoló Szociális és Egészségügyi Ágazati Stratégiai Terv 2014. évi megvalósulásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend .... pontja: (61. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta.
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az "Élő Színházi Irodalom" program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (55. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat a Napsugár Tagóvoda udvarán létesített mászóka ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: ( 48. sz. előterjesztés )
Javaslat a 47/2015. (I.29.) Kt. határozat kiegészítésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: ( 53. sz. előterjesztés ) Az előterjesztő tárgyalás közben visszavonta!
Javaslat a csepeli Ady Endre út – Védgát utca kereszteződésében lévő gyalogos átkelőhely biztonságának növelésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 22. pontja: ( 41. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: ( 58. sz. előterjesztés ) + 2015. I. féléves módosított Munkaterv
Javasat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi I. féléves munkatervének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: ( 57. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (67. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködés megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (68. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti feladat ellátási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 27. pontja (64. sz. előterjesztés) Helyszíni kiosztás
Javaslat "Csepel Szolgálatáért díj" adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. február 26.

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48