2015. 01. 29. - Testületi ülés

2015. január 23. péntek, 14:29

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. január 29-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató a Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zrt. intermodiális és kapacitásbővítő fejlesztési beruházásairól (T-1 )
Előadó: dr. Szabó Zsolt vezérigazgató

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 


Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (14. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodák szervezeti összevonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (25. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (23. sz. előterjesztés ) + Hatályos rendelet
Rendelettervezet az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (26. sz. előterjesztés ) +Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Kolonics György Sport Érdemérem alapításáról, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által alapított kitüntetésekről és azok adományozásának rendjéről szóló 26/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (31. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a születéshez, a nagykorúsághoz és a 100. életév betöltéséhez kapcsolódó juttatásokról
Előterjesztő:Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (7. sz. előterjesztés )
Javaslat „Csepel településfejlesztési koncepciója” című dokumentum kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (8. sz. előterjesztés )
Javaslat Béke téri sporttelep telekalakítása érdekében szükséges intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (9. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Kis-Duna öböl 2015. évi bioremediációs kezelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (10. sz. előterjesztés )
Javaslat a Völgy u. 9. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (36. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat útépítési és csapadékvíz elvezetési tervek készítésére, a hatósági engedélyek beszerzésére és az engedéllyel rendelkező tervek érvényességének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (37. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” című pályázati konstrukción történő kivitelezésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (33. sz. előterjesztés )
Javaslat a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Pályázat keretében megvalósuló "Csepel Városközpont integrált rehabilitációja 2. ütem" című pályázat Támogatási szerződés 1. számú Módosításának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (35. sz. előterjesztés )
Javaslat a TÉR_KÖZ fővárosi városrehabilitációs pályázat - "RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése" tárgyú Támogatási Szerződés 1. számú módosításának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (34. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent Imre téren kialakított Díszvilágítási és Közvilágítási rendszerek tulajdonjogának megtartására és üzemeltetésre térítésmentes átadása a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (32. sz. előterjesztés )
Javaslat parkolóhelyek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (11. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos u. 63/A fsz. 1. szám alatti helyiség a Budapest Főváros XXI. ker. Csepeli Polgármesteri Hivataltól a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe adására, valamint a berendezéseinek használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (20. sz. előterjesztés )
Javaslat az Országgyűlési Hivatal részére bérbe adandó kettő darab üzlethelyiség bérleti jogának 14/2011 (III.31.) önkormányzati rendelet hatálya alóli kivételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (21. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (27. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat vagyonának védelméről és graffity elleni fellépésről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (22. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft -vel kötendő közművelődési megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (24. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (12. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesülettel
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (13. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (15. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetésének folytatására, a 181/2014.(IV.24.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (28. sz. előterjesztés )
Javaslat a támogató szolgáltatás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (16. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat tevékenységének bővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (29. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 28. pontja: (17. sz. előterjesztés )
Javaslat helyi nemzetiségi önkormányzatokkal megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (18. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli út 50 Km/h sebességkorlátozására a Lámpás utca és az M0 közötti szakaszon
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

(30. sz. előterjesztés ) Az előterjesztés visszavonva.
Javaslat állásfoglalás meghozatalára a 2015. január 1-től hatályos országos útdíj-rendelettel kapcsolatban
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend 30. pontja: (19. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 31. pontja: (38. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Munkásotthon Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodás elfogadására továbbá az Alapítvánnyal kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. január 29.

 

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48