Testületi ülés - 2014. 12. 16.

2014. december 12. péntek, 13:02

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. december 16-án (kedd) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-21 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a 24 órás ügyeleti ellátás működéséről, az elmúlt év tapasztalatairól (T-22 )
Előadó: dr. Juhász György, főigazgató főorvos

 

Tájékoztató a „Felhalmozási céltartalék északi bevételből” céltartalék lekötések és tényleges felhasználások alakulásáról (T-23 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a.)    Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött 2014. október 1–december 31. közötti időszakra vonatkozó prémiumfeladatának teljesítésének elfogadására (330/A. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottság tag választására és az Alapító Okirat módosítására (330/B. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

c.) Javaslat a Csepeli Várogazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának visszahívásáról új vezérigazgató megválasztásáról (330/C. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Városkép Kft-vel kapcsolatos döntések meghozatalára

a.)    Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője havi személyi alapbérének megállapítására (329/A. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

b.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. Felügyelő Bizottság tag választására és az Alapító Okirat módosítására (329/B. előterjesztés )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (334. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat önálló Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Társaság megalapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (328. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Bognár Györgyné bérleti jogviszonyának megváltására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Napirend 5. pontja: (301. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet  + Könyvvizsgálói jelentés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelettel és a 19/2014. (IX.25.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (316. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

Napirend 7. pontja: (317. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (318. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjának befagyasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (319. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások megvásárlásához biztosított további kedvezményekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (320. sz. előterjesztés )
Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (312. sz. előterjesztés )
Javaslat Dacia Duster Cool 1,6 16 V 105 LE 4x4 típusú gépjármű beszerzésére Budapest Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (313. sz. előterjesztés )
Javaslat Ford Transit kis-haszongépjármű beszerzésére a Csepeli Városkép Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (306. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepel Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (303. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (314. sz. előterjesztés )
Javaslat sportegyesület alapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (321. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában lévő, a Csepeli Strandfürdőt magába foglaló 205806/2 és 205806/3 hrsz. számú, természetben a 1213 Budapest Hollandi út 14. szám alatt álló 53200 m2 nagyságú strandként üzemelő ingatlan hasznosításáról, a tárgybeli üzemeltetési jogának megszerzéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (308. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1214 Budapest Zrínyi u. 2/a. (201031/69 hrsz.) és a 1214 II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. (210235/1 hrsz.) Ü8. szám alatti irodák kezelésének átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (307. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerek Világ Óvoda Posztógyár utca 4. szám alatti épületének homlokzati nyílászáró cseréjére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (310. sz. előterjesztés )
Javaslat a Simon Bolivár sétány 1/A szám alatti nyugdíjasházi lift felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (304. sz. előterjesztés )
Javaslat a kerületben működő nyugdíjas klubok részére ingyenes klubhelyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (327. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a kerületi nyugdíjasok ingyenes strandolási lehetőségének biztosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (333. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. által 2014-ben a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott térítésmentesen nyújtott fürdő szolgáltatások finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (324. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (302. sz. előterjesztés )
Javaslat szerződés megkötésére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további biztosítására 2015. évben
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (326. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel hajléktalanok nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (311. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (325. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat közművelődési tevékenység támogatására, a kulturális örökség helyi védelmére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 28. pontja: (305. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (332. sz. előterjesztés ) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat traumatológiai ellátásának keretén belül gyermeksebészeti és gyermektraumatológiai ellátás kialakítására és biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 30. pontja: (323. sz. előterjesztés )
Javaslat dr. Juhász György főigazgató főorvossal szabadfoglalkozású jogviszony keretében történő közreműködői szerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 31. pontja: (309. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 32. pontja: (331. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat termékbemutatók hatékonyabb ellenőrzésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 33. pontja: (315. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 34. pontja: (322. sz. előterjesztés )
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. december 16.

 

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48