Testületi ülés - 2014. 11. 27.

2014. november 21. péntek, 12:53

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 27-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről (T-19 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-20 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:


(275. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta.
Javaslat a Csillagtelepi Óvodák intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 1. pontja: (292. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (287. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (295. sz. előterjesztés ) + Egységes szerkezetű rendelet Sürgősségi
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (290. sz. előterjesztés )
Javaslat az általános tartalékból tervezett és megvalósított kerületi fejlesztési feladatok forrásainak, valamint a 255/2004. (VI.17.) Kt. számú határozatban meghatározott forrás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (291. sz. előterjesztés )
Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (293. sz. előterjesztés )
Javaslat a 405/2014. (IX.25.) Kt. sz. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (280. sz. előterjesztés)
Javaslat túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére a Budapest Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 8. pontja: (296. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat vízi közmű (szennyvízcsatorna és szennyvízátemelő) átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat az útépítések során megépült földfeletti tűzcsapok térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (294. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Szent Imre téri felszín alatti nyilvános illemhely Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. általi üzemeltetésbe vételéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi Ferenc u. 73.) ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület használati szerződés módosítására (Budapest, Akácfa utca 20. sz. alatti ingatlan)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonában lévő, az "Akácfa utcai kiserdőben" elhelyezett szaniterkonténer felszerelések és berendezések haszonkölcsönbe vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (281. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (282. sz. előterjesztés)
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XXI. Tankerületének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (289. sz. előterjesztés )
Javaslat az óvodáknak és a bölcsődéknek juttatott "tisztasági csomagok" további biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (288. sz. előterjesztés )
Javaslat elektromos pianínó vásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (284. sz. előterjesztés )
Javaslat helyettes szülői szolgálatra vonatkozó ellátási szerződés aláírására
Eőterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat ivóvízvezetékek megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (297. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 329/2014. (VI.26.) Kt. határozat kiegészítésére, a Szederfa utca szennyvízcsatorna terveinek elkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (298. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat prémiumfeladat kitűzésére a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (299. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat prémiumfeladat kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (300. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat megállapodás megkötésére a Csepeli Ukrán Önkormányzattal
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

(286. sz. előterjesztés) - Az előterjesztő visszavonta.
Javaslat a Vénusz u. 13-15. szám alatti 136 m2 helyiség kezelésének átadásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (277. sz. előterjesztés )
Javaslat Bursa Ösztöndíj ad hoc bizottság létrehozására
Előterjesztő: Szuhai Erika elnök, Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 

 

Napirend 25. pontja : (278. sz. előterjesztés )
Javaslat az Önkormányzat által beszerzett gépjárműpark használatára
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző 

 

Napirend 26. pontja: (276. sz. előterjesztés ) + Munkaterv 558/2014. (XI.27.) Kt. határozattal elfogadott
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves – novemberi és decemberi – valamint 2015. I. féléves munkatervének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (283. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 28. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. november 27.

 

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48