Alakuló ülés - 2014. 10. 30.

2014. október 28. kedd, 12:19

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. október 30-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó alakuló ülésére, melynek helyszíne az
Országzászló
illetve a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

A Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás eredményeit
Előadó: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A Képviselő-testület tagjainak eskütétele és a megbízó levelek átadása
Esküvevő: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A polgármester eskütétele
Esküvevő: Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia

A város kulcsának átadása
Előadó: Németh Szilárd és Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja:
Javaslat a polgármester juttatásainak megállapítására (256. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 2. pontja:

    a.)     Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással

    b.)    A megválasztott alpolgármesterek eskütétele
             Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (258/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az alpolgármesterek juttatásainak megállapítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (259. sz. előterjesztés) + (egységes szerkezetű rendelet + függelékei)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (III.06.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend 5. pontja:
     a.)    Javaslat a képviselő-testület által létrehozott bizottságok tagjainak, valamint a                                   képviselő-testület tanácsnokainak megválasztására (261. előterjesztés)
             Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

      b.)    A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
              Esküvevő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzati képviselők javadalmazásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel Sport Club Alapítvány és a Csepel Evezős Klub Sportegyesület között korábban létrejött, a Budapest XXI. kerület, belterület 209956 és 209951/4. (Gubacsi hídfő) helyrajzi szám alatti ingatlanokra vonatkozó használati megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 8. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Javaslat "Kitüntető cím adományozására"
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2014. október 30.

 

                                                                                                                            Borbély Lénárd sk.
                                                                                                                                 polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48