Testületi ülés - 2006. 12. 19.

2012. január 17. kedd, 10:40

M E G H Í V Ó
Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2006. december 19-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Napirend előtti tájékoztatók:
Tájékoztató a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport
2006. éves tevékenységéről.
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester (T-1-0612)

Tájékoztató Budapest-Csepel Önkormányzata aktuális pályázati lehetőségeiről.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester (T-2-0612)

Tájékoztató a Képviselő-testület és a bizottsági tagok portál oktatásáról.
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester (T-3-0612)

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (helyszíni)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRÍZ KFT. „fa”
tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából erdő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvéleményről
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester (T-4-0612)

Tájékoztató a 2006. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről, a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatkról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról. (helyszíni)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT ülés:

Napirend 1. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 11/2006.(VI.13.)Kt. számú rendelettel, valamint a 28/2006.(IX.19.)Kt. számú rendelettel módosított 2/2006.(II.21.)Kt. Rendelet módosításáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest-Csepel Önkormányzata 2007. évi átmeneti gazdálkodásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja:
Javaslat a gazdasági társaságok alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

a.)Javaslat a Csepeli Piac Kft. alapító okiratának módosítására. (210. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b.)Javaslat a CSEPP TV Kft. alapító okiratának módosítására. (213. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c.)Javaslat a CSEVAK Kft. alapító okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására. (217/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja:
Javaslat önkormányzati intézmények alapító okiratának módosítására.

a.) Javaslat a Szociális és Egészségügyi Ágazathoz tartozó intézmények alapító okiratainak módosítására. (189. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

b.)Javaslat intézmények alapító okiratának módosítása. (211. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c.) Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása. (197. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest-Csepel Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/1995.(III.07.)Kt. számú rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (215. sz. előterjesztés)
a.) Rendelettervezet az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló, többször módosított 17/2000.(V.16.)Kt rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 8. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői feladatokkal kapcsolatos döntésre.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 9. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest-Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelésére és felülvizsgálatára.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat az OMISÁ intézményeinek 2006. évi költségvetési létszámkeret módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat költségvetési előirányzaton keletkezett maradvány felhasználására, átcsoportosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Wellness Park Programtervére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest-Csepel, a volt Csepel Művek területén levő utak üzemeltetésére.  
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. kerület, Védgát utca 209924 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan kiírt bontási határozat teljesítéséhez szükséges forrás biztosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 16. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gerincút bontási területén lévő magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai részére költözködési támogatás forrásának biztosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásról (hrsz.: 209961/25).
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 18. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Kertváros szennyvízcsatorna építés önkormányzati céljellegű decentralizált támogatás fel nem használt összegéről való lemondásra.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 19. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a Vénusz u. 2. sz. alatt lévő háziorvosi rendelő felújítási munkálatainak kiegészítésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Református Egyházközséggel kötött megállapodás módosítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 21. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Előterjesztés vagyonkezelői jog átadására, valamint ingatlanok átminősítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (206. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2007. évi I. féléves munkatervére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármesteri keret felhasználására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (214 sz. előterjesztés)
A Képviselő-testület 453/2006.(XI.7.)Kt számú határozattal megválasztott munkacsoport javaslata az érvényben lévő Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására.
Előterjesztő: dr. Borsány György Tanácsnok

 

Zárt ülés:
Napirend 26. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat illő eltemettetés költségére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2006. december 19.

                                                                                                                   T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05