Testületi ülés - 2007. 01. 23.

2012. január 12. csütörtök, 14:53

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. január 23-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (T-1-0701)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató Csepel-észak (Szigetcsúcs) folyamatban lévő ügyeiről. (T-3-0701)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató az északi ingatlanok értékeseítéséből 2005. decemberben befolyt nettó 9.096.112 eFt bevétel 2006. december 31-ig történő felhasználásról.
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármsester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (20. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló többször módosított 2/1998.(I.27.)Kt sz. rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Javaslat a 213002/38 hrsz-ú telek és környéke szabályozási terv készítésére.
Előterjesztő: Gergely István VKB bizottsági elnök

Napirend 4. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának emelésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 5. pontja: (10. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat közterület fejlesztési feladatok előirányzatainak biztosítására a pénzmaradvány terhére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 6. pontja: (19/1. sz. előterjesztés)
Javaslat  a 205803, a 213002/38, valamint a 205806/1 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéről.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi forrásmegosztással kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja: (7.sz. előterjesztés)
Javaslat a 602/2006.(XII.19.)Kt. számú határozat visszavonására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepelen a 210046/70 és 210146/86 hrsz-ú területen a FRIZ Kft. „fa” tulajdonában lévő 1200 t galvániszap tárolásából eredő környezeti hatásokkal kapcsolatos szakvélemény és a szakvéleményre érkezett illetékes minisztériumi levél alapján szükséges intézkedésre.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (24. sz. előterjesztés) (Sürgősségi indítvány)
Javaslat a közoktatási ágazta racionalizálási programja alapján intézmények összevonásának, illetve átadásának előkészítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal bővítés tervezési munkáinak megindítására.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-Portál 2007. évre vonatkozó szoftver-hardver támogatói szerződésére.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat UNDP-2006-1,2,3,4 jelű pályázatok benyújtására a kerület oktatási intézményeinek energia racionalizálását megelőző megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása tárgyában.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat 2007. évi létszámkeretének meghatározására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a dél-pesti egészségügyi intézmények közös pályázatának támogatására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2007. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2007. évi elhelyezésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat koncessziós pályázat kiírásához történő hozzájárulásra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közötti „Használati megállapodás”-ra.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás gyógytestnevelést érintő pontjának módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Javaslat a Térfigyelő rendszer működéséhez szükséges megállapodásra és a 2007. I. negyedévre történő anyagi fedezet biztosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Közérdekű adatok közzétételére szolgáló egyedi közzétételi listák megállapítása hatáskörének átruházása.
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 23. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Javaslat az Együttes kérelem elfogadására és aláírására a FőTÁV Zrt. felé.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 24. pontja: (21. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. január 23.


                                                                                                          T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05