Testületi ülés - 2007. 02. 20.

2012. január 12. csütörtök, 14:01

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. február 20-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 


Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban2006-ban lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről. (T-1-0702)
Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-2-0702)

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „CSEPELÉRT” kitüntetés odaítélésére.
Előterjesztő:Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő:Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról.
Előterjesztő: dr. Borsány György SZMSZ munkacsoport elnöke

Napirend 4. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 5. pontja (36. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály  polgármester

Napirend 6. pontja: (35/2. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 32/2003.(XI.25.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály  polgármester

Napirend 7. pontja: (37/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt rendelet módosítására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a 46/1998.(X.15.)Főv.Kgy. rendelettel elfogadott, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló rendelet módosítására a Csepel- szigeti gerincút fővárosi bevezető szakaszának megépítése érdekében.
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzati alapokat érintő egyes rendeletek módosításáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (40. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Állami Számvevőszék Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szóló jelentésről (témaszám 803), valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja:
Javaslat a költségvetési koncepcióban elfogadott sportcélú támogatások 2007. évi csökkentésére.

a.)Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 587/2004.(XI.16.)Kt számú, valamint az 588/2004.(XI.16.)Kt számú határozatinak módosítására. (38. sz. előterjesztés)

b.)Rendelettervezet a testneveléssel- és sporttal kapcsolatos feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról szóló 7/2004.(III.2.)Kt rendelet módosítására. (39. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott teljesítmény követelményeinek alapját képező 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja (33. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja (31. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli ’56-os Emlékbizottságának tevékenységéről.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja (41. sz. előterjesztés)
Javaslat vagyonkezelői jog átadására, valamint ingatlan átminősítésére.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja (34. sz. előterjesztés)
Javaslat vizitdíj automaták beszerzésére.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja (42. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról.
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja
Németh Szilárd önkormányzati képviselő interpellációja
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 19. pontja
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. február 20.


                                                                                                   T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05