Testületi ülés - 2007. 04. 17.

2012. január 11. szerda, 15:07

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. április 17-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról.
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (73. sz. előterjesztés)
Javaslat tagok delegálására a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Tulajdonosi Felügyelő Tanácsába
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (81. sz. előterjesztés)
Javaslat Bírósági Ülnökök 2007. évi megválasztására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (88. sz. előterjesztés)
Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság nem képviselő tagjának felmentésére, illetve pótlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (80. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2006. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2006. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felosztására és felhasználására  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (84. sz. előterjesztés + melléklet: szabályozási jav. (CSSZT_XXI_12szav), hatástanulmány+ kiegészítés)
Javaslat a Királyerdő Intézményközpont kerületi Szabályozási Terv elfogadására, és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Gergely István VKB elnöke

Napirend 7. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja:
a.) Beszámoló a CSEVAK Kft. 2006. évi üzleti tervének teljesítéséről, javaslat a CSEVAK Kft. 2007. évi üzleti tervére (85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János ügyvezető igazgató

b.) Beszámoló a Csepp TV Kft. 2006. évi tevékenységéről, javaslat a 2007. évi üzleti tervére (75. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

c.) Beszámoló a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. 2006. évi gazdasági tevékenységéről. Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft.  2007. évi üzleti tervére (77. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Lakatos Sándorné ügyvezető igazgató

Napirend 9. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft.  zártkörű részvénytársasággá történő átalakulására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (87. sz. előterjesztés)
Javaslat az OSZI és az önállóan gazdálkodó oktatási intézmények tevékenységének racionalizálására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-szigeti Gerinc út fővárosi bevezető szakaszának megvalósíthatóságára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (57. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 209924 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Javaslat a Martinász utcai légvezeték hálózat áthelyezésére vonatkozó pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (71/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2007. évi feladattervére, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok és a helyi civil szervezetek részére a 2007. évre szóló pályázati kiírásokra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Éves Ellenőrzési Jelentésről és az Éves Összefoglaló Jelentésről 2006. év
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat a 4-es metró építési munkálatai során kitermelt föld, talaj Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának közigazgatási területén történő elhelyezésre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 19. pontja: (70. sz. előterjesztés)
Válasz Németh Szilárd képviselői interpellációjára

Napirend 20. pontja: (92. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Hollandi útra tervezett lakóparkkal kapcsolatban
Előterjesztő: Zupkó János képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 Budapest, 2007. április 17.

                                                                                                                  T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05