Testületi ülés - 2007. 05. 15.

2012. január 11. szerda, 12:41

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. május 15-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról. (T-1-0515)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a központi költségvets által biztosított pótelőirányzatokról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 3. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságának 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 4. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Bűnmegelőzési Koncepciójára
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 5. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának létszámcsökkentésére
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 6. pontja: (83/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának a Csepeli Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. könyvvizsgálójának visszahívására és új könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (119. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. zártkörűen működő részvénytársasággá történő átalakulásának alátámasztására szolgáló 2006. évi IV. tv. Által előírt dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (114/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Tulajdonosi Bizottság felállításával összefüggő egyes helyi rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (116. sz. előterjesztés +jegyzői észrevétel)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás meghirdetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (110. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) Budapest-Csepel Önkormányzata rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ösztöndíjról szóló 19/2003.(VI.24.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 26/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Ráckevei-Soroksári Duna-ággal (RSD) kapcsolatos önkormányzati állásfoglalásokra és cselekvésre
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő, Zupkó János képviselő

Napirend 16. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a születési támogatásról szóló 15/2006.(VI.13.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat az egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokra, szolgáltatásokra vonatkozó ellátási szerződések módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteltetés feloldására és rendelettervezet 2007. évi költségvetési rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Kft. lakbér és külön szolgáltatások díjhátralékaira vonatkozó saját behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 22. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a SYNTAN Vegyianyaggyártó Kft. üzletrészeivel kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (109. sz. előterjesztés + Melléklet)
Előterjesztés Budapest XXI. Kerület Csepel közigazgatási területén közterületek elnevezéséről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 24. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi sportegyesületek 2007. évi támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 25. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a kerület testnevelési és sportkoncepciójának elkészítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 26. pontja: (115/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 27. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 28. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Kht.-vel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 29. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2007. május 15.

                                                                                                   T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05