Testületi ülés - 2007. 06. 26.

2012. január 05. csütörtök, 15:53

MEGHÍVÓ
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. június 26-án (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-070626)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-2-070626)
Előadó: Tóth Mihály polgármester


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottsága 169/2007.(VI.12.)PEKB számú határozatának végrehajtására
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő, PEKB alelnök

 

NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 24/2007.(V.15.)Kt rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 1/2004.(I.27.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 6. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának, Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs út 6-8. és 15. szám alatti ingatlanok használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalási pályázat elbírálására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Intézményvezetőjének megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007/2008-as tanév előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény további működtetésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat az Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (153. sz. előterjesztés)
Javaslat az „OLLÉ” programban való részvételre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (154. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Tűzőrség állagmegóvási munkálatainak elvégzéséhez, illetve az állomány továbbképzéséhez szükséges pénzösszeg biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (140. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kijelölésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat útépítések megvalósítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 16. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a volt Csepel Művek területén lévő közterületek burkolatainak fenntartása érdekében kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (148. sz. előterjesztés)
Javaslat a 313/2007.(IV.17)Kt. sz. határozat és a kapcsolódó döntések módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 18. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 19. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat módosított Alapító okiratának elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális intézmények megszüntetése miatt intézményvezetők felmentésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 21. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Javaslat az aktualizált Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 22. pontja: (131. sz. előterjesztés)
Javaslat a háziorvosi praxisok eszközfejlesztéséhez biztosított önkormányzati előirányzat felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 23. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat a 385/2007.(V.15.)Kt. számú határozattal elfogadott, gyermekek átmeneti otthonában történő elhelyezésre vonatkozó ellátási szerződést módosító szerződés korrekciójára
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 24. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja:
a.) Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására (123. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

b.) Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására (132. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 26. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok elhelyezésére vonatkozó helyiségbérleti és helyiséghasználati szerződés módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 27. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített pályázati keretösszegből felosztásra nem került összeg átcsoportosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 28. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat létszámcsökkentéssel összefüggő költségvetési hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 29. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat a képviselők személyi használatában lévő személyi számítógép megvásárlására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 30. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 31. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 32. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Programjának megvalósítását szolgáló tájékoztatási program elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend  33. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 34. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepel SC nehézatlétikai terme fűtésköltségének fedezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

Napirend 35. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a FIDESZ-KDNP Képviselő-csoport által delegált FEB tag cseréjére
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 36. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány szoborállítás kezdeményezése céljából
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend  37. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kossuth Lajos u. 112. – 122. és a Szent István út 1. közötti terület teljes rehabilitációjára
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 38. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Interpelláció a csepeli rendelőintézetek helyzetéről
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 39. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Interpelláció a 6. önkormányzati egyéni választókerület csatornázási lehetőségeiről
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 40. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Interpelláció az állítólagos csepeli lőszerüzemről
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 41. pontja: (159. sz. előterjesztés)
Interpelláció a vélhetőleg, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által okozott bűzkibocsátásról
Előterjesztő: Németh Szilárd önkormányzati képviselő

Napirend 42. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Interpelláció a csepeli galvániszap eltávolítása, ártalmatlanítása; a telephelyek kármentesítése; a felelősök megnevezése és megbüntetése tárgyában
Előterjesztő: Németh Szilárd önkormányzati képviselő

Napirend 43. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Interpelláció a csepeli galvániszap – telepek őrzése tárgyában
Előterjesztő: Németh Szilárd önkormányzati képviselő

Napirend 44. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Interpelláció a Martinász utcában kivágott fákkal kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd önkormányzati képviselő

Napirend 45. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tulajdonosi Bizottsága 23/2007.(VI.21.)TB számú határozatainak testületi jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 46. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2007. június 26.

                                                                                                   T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05