Testületi ülés - 2007. 09. 25.

2012. január 05. csütörtök, 11:43

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. szeptember 25-én (kedden) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató a 2007. évi költségvetés I-VIII.havi teljesítésről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tájékoztató a Központi Szennyvíztisztító Telep építésének állásáról, a Képviselő-testület ezen témában hozott határozatának érvényesüléséről (T-1-0925)
Előadó: Orosz Ferenc alpolgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkákról (T-2-0925)
Előadó: Tóth Mihály polgármester


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2007. évi „Csepel Díszpolgára” cím odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(203. sz. előterjesztés) Napirendről levéve!
Önálló képviselői indítvány képviselő-testületi állásfoglalás kezdeményezése Kál Károly szabaddemokrata képviselő cége és az Önkormányzat cégei között fennálló szerződésekről
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő, PEKB elnöke

Napirend 2. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. „Átalakulás alatt” Felügyelő Bizottsága tagjainak visszahívására és új tagok megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttműködési Megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2007. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2007. évi költségvetésről szóló 24/2007. (V.15.)Kt. rendelettel, valamint a 26/2007. (VI.26.)Kt. rendelettel módosított 9/2007.(II.27.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja:
a.) Beszámoló az Állami Számvevőszék (V-1013-7/2007. számon, témaszám: 863, vizsgálat-azonosító szám: V-0293-03) Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Önkormányzatánál a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2006. évi felhalmozás célú támogatások ellenőrzéséről szóló jelentéséről, valamint a feltárt hibák és hiányosságok megszüntetésére kiadott Intézkedési Tervről (174. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b.) Beszámoló és értékelés a Budapest XXI. Kerület Csepel Királyerdő-észak, Kertváros és Királyerdő-dél csatornázási munkáiról (183. sz. előterjesztés)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (180/1. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 38/2005.(XII.13.)Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (198. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló többször módosított 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 11. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 12/2002.(VI.18.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 12. pontja: (204. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az SZMSZ módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja:
a.) Javaslat a termofor kémények és egyedi kémények felújítására vonatkozó költségvetési előirányzat biztosítására (194. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

b.) Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magánerős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 13/2004.(III.2.) Kt. sz. rendelet módosításáról (207. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Javaslat RSD menti fejlesztésekkel kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. bejegyzésével kapcsolatban a CSEVAK Zrt. Alapító Okiratának módosítására és CSEVAK Zrt. tervezett vagyonmérlegének és vagyonleltárának fordulónapja meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV Kft. műsorszolgáltatási jogosultságának meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Művelődési Központ és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársi létszámának meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat megszüntetett bölcsődei férőhelyek szükség szerinti visszaállítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat házi gyermekorvosi praxis megszüntetésével összefüggő döntésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 21. pontja: (189/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1-es pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 22. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat 2008. évi folytatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (192. sz. előterjesztés + vélemények)
Javaslat a csepeli sportolók olimpiára való felkészülési támogatására és a Csepel SC Alapítvány támogatásának kiegészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (181. sz. előterjesztés )
Előterjesztés önálló bírósági végrehajtóval történő szerződés megkötésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 25. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat a vámosgálfalvai testvértelepülés önkormányzatának pénzügyi támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 26. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Beszámoló az Önkormányzat által alapított alapítványok tevékenységéről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 27. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Színesfém utca (hrsz: 210146/17) közterületen lévő burkolatok térítésmentes átvételére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 28. pontja: (206. sz. előterjesztés)
A 425/2007.(VI.26.)Kt. sz. határozattal létrehozott Vizsgáló Bizottság jelentésének megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Borsány György, a bizottság elnöke

Napirend 29. pontja: (201. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 30. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

(200. sz. előterjesztés) Napirendről levéve!
Előterjesztés a repülőgépek okozta éjszakai zajterhelés jelentős csökkentése érdekében beadott önálló országgyűlési képviselői indítvány támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 31. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Ötpárti előterjesztés közterület Weiss Manfrédről történő elnevezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula MSZP, Németh Szilárd Fidesz-KDNP, Kál Károly SZDSZ, Vincze Miklós MDF, Bartha Károly Centrum

Napirend 32. pontja:
Egyebek

 


Budapest, 2007. szeptember 25.


                                                                                                       T ó t h  Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05