Testületi ülés - 2007. 10. 24.

2012. január 05. csütörtök, 09:46

M E G H Í V Ó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. október 24-én (szerdán) 9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend előtti tájékoztatók:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkákról
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-1-1024)

Tájékoztató a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, valamint az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

NYÍLT ülés:

Napirend 1. pontja: (211. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2007/2008. tanév indításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (213. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 3. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (212. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi iskolai intézmények területén létrehozandó műfüves pályák feltételeinek megteremtésére, további pályáztatás előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásához biztosított költségvetési előirányzat megemelésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Kft. „átalakulás alatt” Felügyelő Bizottsága ügyrendjére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzatok, illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítéséről szóló KMOP-2007-4.5.3 jelű pályázaton való részvételre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 8. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat a Belterületi utak fejlesztéséről szóló KMOP-2007-2.1.1./B pályázaton való részvételre, önrész biztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 9. pontja: (214. sz. előterjesztés)
Javaslat szennyvízcsatorna vagyon Fővárosi Önkormányzatnak történő térítésmentes átadásra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 10. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel városközpont rehabilitációs akcióterületeinek kinyilvánítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 11. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosításáról
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évben elvégzendő belső ellenőrzési vizsgálatokra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 13. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2007. év végi munkarendjére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 14. pontja: (226. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 16. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Javaslat közterület nevének megváltoztatására/közterület elnevezésre
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő

Napirend 17. pontja: (227. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC központi sporttelepe rendezési tervének megalkotására, változtatási tilalom elrendelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő, sporttanácsnok

Napirend 18. pontja: (219. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Interpelláció Kál Károly SZDSZ-es képviselő cége és az Önkormányzat cégei között fennálló szerződésekről, valamint további képviselői gazdasági kapcsolatokról
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 20. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Interpelláció a kerület hivatalos honlapjával kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 


Budapest, 2007. október 24.

                                                                                                          Tóth Mihály

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05