Testületi ülés - 2008. 11. 20.

2011. december 19. hétfő, 12:22

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  november 20-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2006. évi átfogó ÁSZ vizsgálattal kapcsolatos intézkedési terv I/2. pontjában meghatározott „a vízi közművek önkormányzati tulajdonba való visszakerülés lebonyolítása” helyzetéről
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-X. havi teljesítésről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (247. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (246. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 3. pontja: (266. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi „Csepeli Nívódíj” odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (235. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a Csepp TV Kft. felügyelő bizottsági tagjának visszahívására és új felügyelő bizottsági tag megválasztására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 5. pontja: (255.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló többször módosított 6/2002.(III.26.)Kt számú rendelet és a Mosolyliget Szabályozási Terv módosítására 
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (250. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Beszámoló a 2008. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (259. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a 2009. évi költségvetési koncepcióra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja:
a)    Javaslat pótelőirányzat biztosítására a városüzemeltetési feladatok végzéséhez (261. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

b)    Javaslat a vámosgálfalvai református templom állagmegóvási munkálataihoz való anyagi támogatásra (262. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

c)    Javaslat a kiemelkedő eredményeket elért sportegyesületek egyszeri támogatására (263. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő, dr. Gulyás Gábor képviselő

d)    Javaslat pótelőirányzat biztosítására (Királyerdei Művelődési Ház) (264. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Glavanov Miklós képviselő

Napirend 9. pontja: (252. sz. előterjesztés)
Javaslat a behajthatatlan követelések leírására
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 10. pontja: (253. sz. előterjesztés)
Javaslat a kutyapiszok-gyűjtőládák és kutyafuttatók, valamint a mobil illemhelyek fenntartásának előzetes kötelezettségvállalására 2009. és 2010. évre
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 11. pontja: (249. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel-szigeti Gerinc út részeként a Mag utcai ingatlan kisajátítási kártalanítási összegének fedezetéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (265. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézetből az oktatási intézményi ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos műszaki feladatok kiszervezésére a CSEVAK Zrt-be
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (254. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (251. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Magyar Vöröskereszt által bérlet XXI. ker., Nagykalapács u. 3. sz. alatti helyiség bérleti szerződésének módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 15. pontja: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetői pályázat kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 16. pontja: (269. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a "Ráckevei (Soroksári) Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása" tárgyú, EU támogatásra számot tartó projekt előkészítése tárgyában készült együttműködési megállapodás aláírására
Előterjesztő: Tóth Mihály

Napirend 17. pontja: (268. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a támogató szolgáltatás és a pszichiátriai betegek részére nyújtott alapellátás finanszírozási szerződésének aláírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (248/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (258/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (260. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat házi gyermekorvosi praxis betöltésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 22. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2008. november 20.

                                                                                                                 Tóth Mihály
                                                                                                                 polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05