Testületi ülés - 2008. 12. 18.

2011. december 19. hétfő, 10:00

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2008.  december 18-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-1218)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Kisebbségi- és Civil Szervezeti Munkacsoport 2008. éves tevékenységéről (T-1-1218)
Előadó: Horváth Gyula alpolgármester

Tájékoztató a 2008. évi költségvetés I-XI. havi teljesítéséről
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (283. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (289. sz. előterjesztés)
Javaslat peren kívüli egyezség megkötésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 3. pontja: (290. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak átmeneti ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 4. pontja: (282. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 16/2008.(VI.12.)Kt. rendelettel, valamint a 19/2008.(IX.18.)Kt. rendelettel módosított 6/2008.(II.21.)Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (276. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (270. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására  
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (278. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Rendelettervezet a közterület rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.)Kt. számú rendelet módosításárról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (281. sz. előterjesztés) (Első olvasat)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (280. sz. előterjesztés) (Első olvasat)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (296. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat a képviselő testület fedett uszodával kapcsolatos korábbi határozatainak visszavonására, új határozati javaslatok, valamint a lefolytatandó közbeszerzési eljárás dokumentumainak elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (297. sz. előterjesztés) Sürgősséggel!
Javaslat forrás biztosítására az Ady Endre u. 100. sz. és a Duna dűlő u. 2. sz. alatti épületek bontását előkészítő kiürítésekkel kapcsolatos lakásfelújításokhoz
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (279. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Észak (kelet) terület szabályozási terv készítésére felhasználható 2008. évi költségkeret megemelésére a 236/2008.(IV.17.)Kt. határozatban foglaltakkal összhangban
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (277. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2008. évi „A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása” /ÖKO-program/ elnevezésű pályázat 2009. évi pénzügyi forrására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (286. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jézus Szíve templom támogatására, valamint pedagógusok elsősegély-tanfolyamon való részvételének fedezetbiztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd képviselő, Borbély Lénárd képviselő

Napirend 15. pontja: (285. sz. előterjesztés)
Javaslat köztéri műalkotások, lakások, egyéb építmények és telek a CSEVAK Zrt. vagyoni nyilvántartásába történő átadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (271. sz. előterjesztés)
Javaslat a XXI. kerület Szent István út 194-196. sz. alatti épületnek a CSEVAK Zrt. vagyoni nyilvántartásba történő átadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (272. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 126/2008.(II.21.)Kt. számú határozat alapján történt egészségügyi eszközbeszerzésekről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (274. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kapcsolat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés megszüntetésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxis működtetésével kapcsolatos intézkedésekre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (275. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata mellékletének, az Egyesített Bölcsődék és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (288. sz. előterjesztés)
Javaslat a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosításához
Előterjesztő: dr. Borsány György képviselő

Napirend 22. pontja: (284/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. I. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 23. pontja: (292. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (291. sz. előterjesztés)
Javaslat a 700/2008.(XI.20.)Kt. számú határozat módosítására
Készítő: Vincze Miklós képviselő

Napirend 25. pontja: (294. sz. előterjesztés)
Javaslat a 763/2007.(XII.18.)Kt. számú határozat visszavonására
Készítő: dr. Borsány György képviselő

Napirend 26. pontja: (287. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció 1213 Budapest, Szúnyog u. 2-6. óvoda ügyében
Készítő: Kál Károly SZDSZ képviselőcsoport, Frakcióvezető

Napirend 27. pontja: (293. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez a Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt található Nyugdíjasok házával kapcsolatban
Készítő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 28. pontja: (295. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Miért nem tájékoztatják a lakosságot az őket érintő változásokról?
Készítő: Szuhai Erika képviselő

Napirend 29. pontja:
Egyebek

 

 

 

Budapest, 2008. december 18.


                                                                                                                          Tóth Mihály
                                                                                                                        polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05