Testületi ülés - 2009. 01. 22.

2011. december 15. csütörtök, 15:41

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  január 22-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0122)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (22. sz. előterjesztés)
Előterjesztés térfigyelő kamerák kihelyezésére a kerületben működő oktatási intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) elé, illetve a 2008. december 31-én, a Polgármester úr részére megküldött levelemben foglalt intézkedésekről
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 3. pontja: (21.sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK kerületi Rendőrkapitánysága egyes dolgozóinak a csepeli gépjármű gyújtogatások erdeményes felderítése miatti jutalmazására
Előterjesztő: dr. Borsány György tanácsnok

Napirend 4. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 4/1996.(II.06.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az építményadóról szóló 12/2003.(V.27.)Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 7. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat Takács József és Papp László temetésének előkészítésére és lebonyolítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (18. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelettervezetének elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2009. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2009. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény és az ellátási körébe tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti munkamegosztásról, a felelősségvállalás rendjéről szóló „Együttműködési Megállapodás” módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat előirányzat módosítására az Erdősor és Festő óvodák lapostetejének helyreállítására, a Móra Ferenc Általános Iskola előtetejének és szélfogó blokkjának felújítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fedett uszoda, tanuszoda működtetésére szolgáló ingatlan részletvétellel történő megvásárlása” tárgyban indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között hatályban lévő vagyonkezelési megállapodás módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Rózsa utcai, 210663 hrsz-ú földrészletnek forgalomképes egyéb vagyoni elemmé minősítésére
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Napirend 16. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Előterjesztés a térfigyelő rendszer 2009. évi működési feltételeinek biztosítása érdekében a BRFK-val kötendő megállapodás Képviselő-testület által jóváhagyott szövegének módosítására
Előterjesztő: dr. Borsány György tanácsnok

Napirend 17. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzat 2009. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (15. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat kínai gazdasági szervezetek csepeli fejlesztési projektjei befogadásának vizsgálatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (9. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Simon Bolivár sétány 1/A. szám alatt üzemeltetett Nyugdíjas ház és gondozóház szétválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd képviselő

Napirend 21. pontja: (13. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció a hárosi (Fácán-hegyi) szemétheggyel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 22. pontja: (20. sz. előterjesztés + tájékoztató)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Ismét bebizonyosodott: az embereken nem szabad spórolni!
Előterjesztő: Szuhai Erika képviselő

Napirend 23. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. január 22.


                                                                                                                     Tóth Mihály
                                                                                                                    polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05