Testületi ülés - 2009. 02. 19.

2011. december 15. csütörtök, 10:24

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  február 19-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester (T-2-0219)

Tájékoztató Termálfürdő és Wellness Park kialakítására Csepelen
Előadó: Podolák Sándor Tender Bíráló Bizottság elnöke

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban 2008. évben lefolytatott ügyfél-elégedettség mérésről (T-1-0219)
Előadó: dr. Szeles Gábor jegyző


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (38. sz. előterjesztés+kiegészítés)
Javaslat a 2009. évi „CSEPELÉRT” kitüntetés odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 2. pontja: (29. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piac Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (34. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 16/2008.(VI.12.)Kt. rendelettel, 19/2008.(IX.18.)Kt. rendelettel és a 24/2008.(XII.18.)Kt. rendelettel módosított 6/2008.(II.21.)Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (33.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (37. sz. előterjesztés)
Javaslat folyószámla hitelkeret igénybevételének meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (25. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi Fővárosi Önkormányzat által kiírt városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának biztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 8. pontja: (39. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (36. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat intézményvezetői pályázat ismételt kiírására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (24. sz. előterjesztés)
Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (28. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi „Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása” című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (27. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének értékelésére és felülvizsgálatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (26. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 365/2008.(V.15.)Kt számú határozatával módosított 251/2008.(IV.17.)Kt számú határozatának programjára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (32. sz. előterjesztés)
Javaslat a Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok áttekintésére a szervezet racionalizálására, a Hivatal által nyújtott szolgáltatás színvonalának emelésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 16. pontja: (30. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kisebbségi és Civil Szervezeti Munkacsoport 2009. évi feladattervére, valamint a helyi civil szervezetek részére a 2009. évre szóló pályázati kiírásra
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (35. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja:
Előterjesztés a szociális és egészségügyi ágazatban jelentkező működési bizonytalanságok és pénzügyi problémák kivizsgálására
Készítette: Ábel Attila képviselő, Borbély Lénárd képviselő

Napirend 19. pontja: (20. sz. előterjesztés+válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Ismét bebizonyosodott: az embereken nem szabad spórolni!
Készítette: Szuhai Erika képviselő

Napirend 20. pontja: (40. sz. előterjesztés + válasz)
Interpelláció Tóth Mihály polgármesterhez
Biztos, hogy minden segítséget megkapnak a fenntartótól?
Készítette: Szuhai Erika képviselő

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. február 19.

                                                                                                                          Tóth Mihály
                                                                                                                         polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05