Testületi ülés - 2009. 03. 19.

2011. december 15. csütörtök, 08:29

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  március 19-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról (T-1-0319)
Előadó: Tóth Mihály polgármester


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (43. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(55. sz. előterjesztés) - visszavonva!
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat mb. vezetője ellen fegyelmi eljárás megindításának elrendelésére és vizsgálóbiztos személyére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 2. pontja: (57. sz. előterjesztés)
Javaslat képviselőkből álló vizsgáló bizottság felállítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (68. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (44. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Csepeli Tűzőrségének 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György Koordinációs Tanácsnok

Napirend 5. pontja: (62. sz. előterjesztés)
Javaslat Oktatási Szolgáltató Intézmény igazgatói munkakör betöltésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (60. sz. előterjesztés)
Javaslat a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének személyére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (50. sz. előterjesztés)
Javaslat az „életjáradék lakásért” konstrukcióról szóló 17/2005.(V.17.)Kt. sz. rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (49. sz. előterjesztés)
Javaslat az építési beruházások, szolgáltatás megrendelések és árubeszerzések előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló többször módosított 3/2004.(I.27.)Kt. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (54. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (53. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (61. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006.(III.21.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (66. sz. előterjesztés)
Javaslat városfejlesztési igazgatóság létrehozására a CSEVAK Zrt-ben a KMOP-2007.5.1.1/C pályázat teljesítésnek megfelelően
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 13. pontja: (56. sz. előterjesztés)
Javaslat árkedvezményes földgázbeszerzésre együttes társulásos piacra lépéssel
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 14. pontja: (59. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bp. XXI. ker. Szállító utcai, 209961/25 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog gyakorlásának lemondásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (52. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás 2009. december 31-ig történő további meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (46. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Művelődési Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények 2009. évi felújítási feladataira
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 17. pontja: (47. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okirata mellékletének módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (48. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fasang Árpád Zenei Alapfokú Művészetoktatás Intézmény, az Egyesített Bölcsődék és a Tátika-Napsugár Óvoda alapító okirata módosításáról szóló határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (45. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2009. szeptemberében indítható első osztályainak meghatározására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 20. pontja: (51. sz. előterjesztés)
Javaslat átmeneti gondozóház kialakításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 21. pontja: (67. sz. előterjesztés)
Javaslat közbeszerzési eljárás előkészítésére háziorvosi rendelő felújítására és gyógyszertárral való bővítésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

(63. sz. előterjesztés) - visszavonva!
Előterjesztés az Erdősor úti lakótelep (sétányok) problémáinak megoldására
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető, Gárday Balázs képviselő

Napirend 22. pontja: (64. sz. előterjesztés)
Előterjesztés az „Önkormányzati Szociális Chartá”-hoz való csatlakozásról
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 23.pontja: (69. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat társadalmi szervek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 24. pontja: (65. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 25. pontja: (58. sz. előterjesztés)
Interpelláció köztisztviselői  jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló összeférhetetlensége tárgyában
Készítette: Tóth János képviselő

Napirend 26. pontja: (42. sz. előterjesztés)
Javaslat Közfoglalkoztatási terv jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 27. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. március 19.

                                                                                                                         Tóth Mihály
                                                                                                                        polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05