Testületi ülés - 2009. 05. 14.

2011. december 14. szerda, 12:39

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  május 14-én (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0514)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, valamint az általános tartalék felhasználásáról (T-2-0514)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető


ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (114. sz. előterjesztés + kiegésztés)
Javaslat a Szavazat Számláló Bizottsági tagok pótlására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 4. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Fővárosi Közterület-felügyelet Csepeli Alközpontjának 2008. évi munkájáról
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

 

Napirend 5. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007.(IX.25.)Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 6. pontja: (117. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a többlakásos lakóépületek magán erős felújításához nyerhető pénzügyi támogatásokról szóló 10/2008. (IV.17.) Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 7. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 8. pontja:

a)    Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására (110. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

b)    Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására (109. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

c)    Javaslat az oktatási ágazat intézményei alapító okiratainak módosítására (107. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

d)    Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármester Hivatal alapító okiratainak módosítására (106. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 9. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely bővítésre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi sportegyesületek 2009. évi támogatásának jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd sporttanácsnok

 

Napirend 11. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gróf Széchenyi István Általános Iskola területén létesítendő műfüves labdarúgópálya vagyonhasznosítási pályázatára
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 12. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Ágazathoz tartozó intézmények kéményének, illetve közművelődési intézményeinek felújítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 13. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat a DHK Zrt. követelései fedezésére szolgáló költségvetési előirányzat biztosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 14. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Beszámoló a CSEVAK Zrt. behajtási tevékenységéről
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 15. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2010. és 2011. évi zöldfelület, fasor és közútfenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirendről levéve.
Előterjesztés az Erdősor úti lakótelep (sétányok) problémáinak megoldására (118. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető, Gárday Balázs 3. EÖVK képviselője

Napirendről levéve. Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. és a Budapest XXI.ker.Szt.István út 194. alatti ingatlan hasznosítására (113. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 16. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Beszámoló Budapest XXI. ker. Csepel kerékpárforgalmi hálózatának koncepció tervéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 17. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Budapest XXI. kerület Duna lejáró, 210146/52 hrsz-ú földrészlet térítésmentes átvétele
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

 

Napirendről levéve. Előterjesztő visszavonta!
Előterjesztés Kertvárosi Vagyonvédelmi Jelzőrendszer Kiépítésére (112. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Borsány György koordinációs Tanácsnok

 

Napirend 18. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek pénzügyi támogatására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 20. pontja: (111. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

Napirend 21. pontja:
Egyebek
Tájékoztató a 247/2009.(IV.16.)Kt határozatban elrendelt vizsgálat végrehajtásáról

 

ZÁRT ülés:

Napirend 22. pontja: (114. sz. előterjesztés+kiegészítés) Újra napirendre véve!
Javaslat a Szavazat Számláló Bizottsági tagok pótlására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Budapest, 2009. május 14.


                                                                                                                           Tóth Mihály
                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05