Testületi ülés - 2009. 06. 18.

2011. december 13. kedd, 15:47

Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2009.  június 18-án (csütörtökön)  9,00 órai
kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1-0618)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről, valamint a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról, az átadott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról, valamint az általános tartalék felhasználásáról (A tájékoztató a helyszínen kerül kiosztásra.)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

ZÁRT  ülés:

Napirend 1. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. kerület Szent István út 217-219. sz. alatti háziorvosi rendelővel kapcsolatos szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 2. pontja: (150. sz. előterjesztés)
Összefoglaló jelentés a Mátyás Király Általános Iskolával kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról
Előterjesztő: Kál Károly MKVB elnök

 

NYÍLT ülés:

Napirend 3. pontja: (136. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői munkakörének betöltésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (122. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009.(II.19.)Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 5. pontja: (119. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a vásárcsarnokokról és piacokról szóló 37/1994.(XI.20.)Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (145. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007.(XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (153. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat testületi határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

Napirend 8. pontja: (147. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (148. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásárokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 10. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (131. sz. előterjesztés + melléklet)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepeli Köztemető Kerületi Szabályozási Tervéről és javaslat a hatályba lépésig szükséges intézkedések megtételéről
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 12. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok működési feltételeinek javítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat fogorvosi praxis működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 14. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Wellness Centrum létrehozására vonatkozó Kt. határozatok visszavonására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (144. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet változtatási tilalom elrendelésére és „Javaslat Budapest XXI. Kerület Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág menti városrendezési intézkedésekre”
Előterjesztő: Németh Szilárd frakcióvezető

 

Az alábbi napirendeket a 2009.06.23-ai rendkívüli testületi ülésen fogják megtartani:


Napirend-tervezet 1pontja: (133. sz. előterjesztés + melléklet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről és javaslat a kiszabályozandó közterületek területbiztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 2. pontja: (132. sz. előterjesztés+ kiegészítés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Gazdaság- és Ingatlanfejlesztési Tanulmányának elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend-tervezet 3. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat dr. Takács Imre bejegyzett könyvvizsgálóval kötött szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend- tervezet 4. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat a FőTÁV Zrt. a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend- tervezet 5. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


Napirend-tervezet 6. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 8. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Művek Ipari Park Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 9. pontja: (125/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend-tervezet 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Felsőtag településrész védőnői, valamint ügyeleti ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 11. pontja: (128. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat az egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzat jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 12. pontja: (140.sz. előterjesztés)
Beszámoló az önkormányzat által alapított alapítványok működéséről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend-tervezet 13. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009/2010-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 14. pontja: (129/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tevrezet 15. pontja: (152. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a 173/2009.(III.19.)Kt számú határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 16. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Néptánc Alapítvány közötti „Együttműködési Megállapodás”-ra
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnök

Napirend-tervezet 17. pontja: (146/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend-tervezet 19. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Hollandi úti 205800 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
Előterjesztő: Kál Károly képviselő

Napirend-tervezet 20. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 247/2009.(IV.16.)Kt határozat végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály ÜJKRB elnök

Napirend-tervezet 21. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2009. június 18.

 

                                                                                                                Tóth Mihály
                                                                                                               polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05