Nyomtatás

Testületi ülés - 2011. 12. 15

2011. december 08. csütörtök, 16:01

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. december 15-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató az előző Képviselő-testületi ülés óta végzett munkáról (T-45)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Beszámoló a Hárosi Biztos 2011. decemberi tevékenységéről (T-44)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (329. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 2. pontja: (340. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű hatályos rendelet  + könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (336. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (343. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű hatályos rendelet + kiegészítő javaslat                                                                                                                                Rendelettervezet XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (348. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a parkolásról és a parkolóépítés pénzbeni megváltásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (351. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (Tamariska-domb területére építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (339. sz. előterjesztés)  + Egységes szerkezetű hatályos rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (338. sz. előterjesztés)  
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi adókról szóló rendeletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (328. sz. előterjesztés + Egységes szerkezetű hatályos rendelet) 
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (327. sz. előterjesztés + Egységes szerkezetű hatályos rendelet) 
Rendelettervezet az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998. (XII.15.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (341. sz. előterjesztés) 
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 12. pontja: (356. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester felhatalmazására támogatás biztosítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 13. pontja: (352. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat intézményei által foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak devizahitelei végtörlesztéséhez történő segítségnyújtásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (347. sz. előterjesztés)
Javaslat "Támogatás nyújtására a Kapisztrán Szent János emlékműhöz

Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (354. sz. előterjesztés)
Javaslat Támogatás nyújtására az Oktatási Szolgáltató Intézmény részére a Nagy Imre Általános Művelődési Központ által rendezendő VI. Insula Danubii – Insula Magna elnevezésű Csepel- Szigeti és Dél-pesti képző- és iparművészeti biennáléhoz
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (346. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium fizika eszközeinek bővítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (330. sz. előterjesztés) 
Javaslat Csepel Csillagtelep, Központi Park felújítása tárgyában kötött vállalkozási szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (353. sz. előterjesztés)
Javaslat a Szent Imre tér részleges rekonstrukciójára a CSEVAK Zrt. bonyolításában
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (344. sz. előterjesztés)
Javaslat a "Rehabilitációs Megbízási Szerződés a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs programhoz" című szerződés módosítására
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (357. sz. előterjesztés) Javaslat megállapodás jóváhagyására a Csepeli Szociális Szolgálat és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat között a munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (363. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepp TV Kft. átalakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (337. sz. előterjesztés) 
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Oktatási Szolgáltató Intézmény között a javítási-karbantartási feladatok ellátása tárgyában 2012. évre kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (359. sz. előterjesztés)
Javaslat az Egyesített Bölcsődék, a Tanuszoda, a Csepeli Művelődési Központ, a Csepel Galéria Művészetek Háza által használt ingatlanok, tárgyi eszközök és készletek, valamint a Szerviz eszközeinek, illetve az Általános Művelődési Központ iskolai konyha üzemeltetésének, eszközeinek és készletének átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (362. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés!
Javaslat a Tanuszoda, a Csepel Galéria Művészetek Háza, valamint a Csepeli Művelődési Központ megszűnésével összefüggő létszámleépítés költségeinek biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (360. sz. előterjesztés)
Javaslat jutalom átadása XXI. kerületi Rendőrkapitányság és Tűzoltóság részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (361. sz. előterjesztés)
Javaslat közreműködésre a Csepeli Nóta és Népdalkör Hagyományőrző bál rendezésében
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (342. sz. előterjesztés) + cserelap +bérleti szerződés (Kossuth L. u.) + bérleti szerződés  (Szent László)
Javaslat döntés meghozatalára a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által bérelt helyiségek bérleti díj emelése tárgyában

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (324. sz. előterjesztés) 
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Budapesti Rendőrfőkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága részére a Budapest XXI. kerület Nap u. 10-12. 01. lph. 10/37. szám alatti ingatlanra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (358. sz. előterjesztés)
Javaslat egyszeres bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a két ingatlanra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (325. sz. előterjesztés)  Előterjesztő visszavonta!
Javaslat köznevelési megállapodás előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (349. sz. előterjesztés)
Javaslat iskolai programok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 32. pontja: (326. sz. előterjesztés) 
Javaslat hozzájárulás megadására a Gróf Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskolában sportosztály indításához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 33. pontja: (335. sz. előterjesztés) 
Javaslat a 339/2011. (V.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 34. pontja: (333. sz. előterjesztés) 
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 35. pontja: (350. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére gép-műszer, berendezés beszerzésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 36. pontja: (332. sz. előterjesztés) Előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményében meleg étkezésre használható utalvány elfogadásának bevezetésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (334/1. sz. előterjesztés) 
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény és a Csepeli Szociális Szolgálat által kötendő megállapodásra
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (331. sz. előterjesztés) 
Javaslat a gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 39. pontja: (345. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. I. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 40. pontja: (355. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 41. pontja:
Egyebek

 

 


Budapest, 2011. december 15.


                                                                                                                   Németh Szilárd
                                                                                                                     polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05