Testületi ülés - 2009. 06. 23.

2011. december 05. hétfő, 11:21


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2009.  június 23-án (kedden)  9,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

 

Napirend 1. pontja: (133. sz. előterjesztés + melléklet) Sürgősségi Indítvány!
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről és javaslat a kiszabályozandó közterületek területbiztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 2. pontja: (132. sz. előterjesztés +kiegészítés) Sürgősségi Indítvány!
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Gazdaság- és Ingatlanfejlesztési Tanulmányának elfogadására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 3. pontja: (139. sz. előterjesztés)
Javaslat dr. Takács Imre bejegyzett könyvvizsgálóval kötött szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 4. pontja: (151. sz. előterjesztés)
Javaslat a FőTÁV Zrt. a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásra
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend 5. pontja: (130. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (135. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEVAK Zrt. és az Önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás hatályának meghosszabbítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel Művek Ipari Park Kht. nonprofit Kft-vé történő átalakítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (125/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. alatti ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Szenteczky János vezérigazgató, CSEVAK Zrt.

Napirend 10. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat Szigetszentmiklós Felsőtag településrész védőnői, valamint ügyeleti ellátására vonatkozó társulási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 11. pontja: (128. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat az egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzat jóváhagyására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 12. pontja: (140.sz. előterjesztés)
Beszámoló az önkormányzat által alapított alapítványok tevékenységéről
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 13. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009/2010-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (129/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 15. pontja: (152. sz. előterjesztés) Sürgősségi indítvány!
Javaslat a 173/2009.(III.19.)Kt számú határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 16. pontja: (134. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Néptánc Alapítvány közötti „Együttműködési Megállapodás”-ra
Előterjesztő: Zanati Béla OKISB elnök

Napirend 17. pontja: (146/1. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 18. pontja: (143. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 19. pontja: (142. sz. előterjesztés)
Önálló képviselői indítvány a Hollandi úti 205800 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezése
Előterjesztő: Kál Károly képviselő

Napirend 20. pontja: (149. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 247/2009.(IV.16.)Kt határozat végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Kiss B. Mihály ÜJKRB elnök

Napirend 21. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. június 23.

                                                                                                                                Tóth Mihály
                                                                                                                               polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05