Testületi ülés - 2009. 09. 22.

2011. december 05. hétfő, 08:43


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2009.  szeptember 22-én (kedden)  9,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helye a Csepeli Munkásotthon  rendezvényterme
(Budapest, XXI. ker. Árpád u. 1. földszint)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-2-0922)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató az Oktatási Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények által használt ingatlanok műszaki állapotáról (T-4-0922)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a Kt. határozatainak végrehajtásáról (T-1-0922)
Előadó: Tóth Mihály polgármester

Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről, valamint az általános tartalék felhasználásáról (T-3-0922)
Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető

 


NYÍLT ülés:

Napirend 1. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Javaslat állásfoglalás kérésére a szlovákiai nyelvtörvény visszavonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester


ZÁRT  ülés:

Napirend 2. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi „Csepel Díszpolgára” cím odaítélésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 3. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatások ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 4. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat ebtartás ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

 

NYÍLT ülés:

Napirend 5. pontja: (180. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 18/2009(VI.18.)Kt rendelettel módosított 5/2009.(II.19.) Kt rendelet módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 6. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2009. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 7. pontja: (189. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007.(III.26.)Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 8. pontja: (185. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes helyi önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 9. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a közterületek rendjéről és használatáról szóló 25/2004.(V.18.) Kt számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 10. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 11. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között kötendő Rehabilitációs Megbízási Szerződés elfogadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 12. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat az északi ingatlanok értékesítéséből 2005. decemberében befolyt bevétel terhére finanszírozandó felhalmozási feladatokra
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 13. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep integrált szociális rehabilitációja pályázat megvalósításához szükséges feltételek biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 14. pontja: (177. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel-Háros Kerületi Szabályozási Tervéről, és módosító javaslat a közterületek területbiztosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 15. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület a 365/2008(V.15.)Kt számú, és a 119/2009(III.17.)Kt számú határozattal módosított 251/2008(IV.17.)Kt számú határozatának módosítására
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 16. pontja: (169. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a védőnői körzetek meghatározásáról szóló 13/2008.(V.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt.sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 17. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 18. pontja: (168. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 19. pontja: (167. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat Csepeli Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítására és az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadására
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 20. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat az oktatási ágazat költségvetési szervei alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 21. pontja: (159. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évben Budapest Csepel Önkormányzata által kiírt egyedi kémény felújítási pályázathoz kapcsolódó helyi önkormányzati pályázat pénzügyi forrásának bővítésére
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 22. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a fedett uszoda, tanuszoda megvalósításával összefüggő Kt határozatok visszavonására, a tanuszoda további működéséhez szükséges határozatok meghozatalára
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 23. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Stakotra Gépgyártó Kft. által felajánlott földrészletek elővásárlási jogával kapcsolataban
Előterjesztő: Orosz Ferenc alpolgármester

Napirend 24. pontja: (176. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat a 6/2002(III.26.)Kt rendelet, a CSVÉSZ módosításának kezdeményezésére
Előterjesztő: Glavanov Miklós képviselő

Napirend 25. pontja: (162. sz. előterjesztés +kiegészítés)
Javaslat a közoktatási és közművelődési intézmények felújítási és karbantartási munkálataihoz pótelőirányzat biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 26. pontja: (160. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 94-104. sz. előtti területen a kétszintes parkoló lemez megvalósításához biztosított önrész visszavonására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 27. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat lakások elővásárlási jogának gyakorlásával illetve használt lakások vásárlásával kapcsolatos eljárásokat megalapozó döntésekre
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 28. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a Weiss Manfréd Dél-pesti Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetése érdekében törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése iránti kérelem benyújtására a Cégbírósághoz
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 29. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2010. évi folytatására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 30. pontja: (183. sz. előterjesztés + kiegészítés)
Javaslat közterületen tervezett tevékenységhez tulajdonosi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 31. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat a politikai munkatársak létszámának csökkentésére
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 32. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2009. évi zöldfelület – fenntartási munkák finanszírozásának kötelezettség vállalására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 33. pontja: (165. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek forrás biztosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 34. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Vasas u. 63. szám alatti 209864 hrsz-ú ingatlan megvásárlására
Előterjesztő: Szenteczky János Csevak Zrt. vezérigazgató

Napirend 35. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal és a Munkaügyi Központ Bajáki Ferenc utcai Kirendeltségével együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 36. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Áruház tér 6. sz. alatt épülő gyermekorvosi rendelő beruházásával és kéményfelújítással kapcsolatos döntésekre.
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 37. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat telekegyesítésre szóló döntésre
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 38. pontja: (158. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadására a Holocaust évfordulójára történő méltó megemlékezés kiadásaira a Budapesti Zsidó Hitközség részére
Előterjesztő: Horváth Gyula alpolgármester

Napirend 39. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a közrend és közbiztonság területén megvalósítandó önkormányzati feladatok végrehajtására
Előterjesztő: dr. Borsány György koordinációs tanácsnok

Napirend 40. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat társadalmi szervezetek támogatására hozott határozat módosítására
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 41. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 42. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat az Olimpiai Törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra
Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester

Napirend 43. pontja:
Egyebek

 

 

Budapest, 2009. szeptember 22.


                                                                                                                      Tóth Mihály
                                                                                                                     polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05