2019.04.25. - Testületi ülés

2019. április 18. csütörtök, 15:04

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2019. április 25-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-4)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (47. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 2. pontja:(48. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2018. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (49. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (76. sz. előterjesztés) független könyvvizsgálói jelentés

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (77. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2018. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja:(80. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (81. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja:(69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium felújításához kapcsolódó szerződéses kérdések rendezésére a Dél-Pesti Tankerületi Központtal

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (75/1. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat bírósági ülnökök 2019. évi megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (84. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Budapest 2019. Európa Sportfővárosa” programsorozat keretében Csepel-Csillagtelepen családi sportpark létesítéséhez szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja:

A.) Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről (50. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató


B.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (51. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

C.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

D.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2018. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (53. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E.) Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére (54. sz. előterjesztés) + cserelap
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

F.) Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (55. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja:

 

A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2018. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására (70. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

B.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2019. évre szóló üzleti tervének elfogadására (71.sz.előterjesztés)
Előterjesztő:
 Süle László ügyvezető

 

C.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 2018-as évre kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására (72. sz. előterjesztés)         

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D.)Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére (73. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

E.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására és Alapító Okiratának módosítására (74. sz. előterjesztés)
Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja:

 

A.) Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (56/1. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 

B.) Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2019. évi üzleti tervére (57. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Vida István ügyvezető

 

C.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására (58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

D.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzése a Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője részére (59. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (83. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Városkép Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (65. sz. előterjesztés)

Javaslat lakhatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (85. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest XXI. kerület, Csepeli út 4. szám alatti ingatlan pályázati felhívás alapján történő értékesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (86. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2019. évi kerületi sportcélú támogatások elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (82. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az első, második és harmadik osztályos általános iskolás tanulók részére szervezett úszásoktatás támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja:(67. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja:(68. sz. előterjesztés)

Javaslat nyári szünidőben gyermekétkeztetés biztosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (61. sz. előterjesztés)

Javaslat Erzsébet program keretében megvalósuló Ivói élménytáborba való jelentkezés támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (62. sz. előterjesztés)

Javaslat háziorvosi pályázat keretében megvalósuló prevenciós és gondozási program támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja:(66. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2019. évi nyári napközis tábor megrendezésének helyszínére és időtartamára

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (63. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (78. sz. előterjesztés)

Javaslat „Kolonics György sportérdemérem” adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (79. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdés alapján krízislakásban történő elhelyezésre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (64. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Budapest, 2019. április 25.

Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                                                                                                                                                        polgármester

Utoljára frissítve: 2019. április 25. csütörtök, 16:42

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail