Testületi ülés - 2011. 06. 30.

2011. június 24. péntek, 09:02

 Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 30-án (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-29) - helyszíni kiosztás
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. május 26-a óta végzett munkájáról (T-25)

Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-V. havi teljesítéséről (T-28)

Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 Tájékoztató a Közép-magyarországi Munkaügyi Tanácsnál szerzett tapasztalatokról (T-26)

Előadó: Pákozdi József képviselő

Tájékoztató - Vezetékes földgázbeszerzés racionalizálásáról (T-27)

Előadó: Süle László, energetikai beszerzési megbízott


Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (164. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés) + (kiegészítés - helyszíni kiosztás)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Napirend 3. pontja: (176. sz. előterjesztés)
Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (183. sz. előterjesztés) + (könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.25.) Kt. rendelet módosítására + (1 db cserelap)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (167. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011/2012-es tanév előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés)+ (cserelap - helyszíni kiosztás)
Javaslat a Kerek Világ Óvoda elhelyezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 7. pontja: (178. sz. előterjesztés)
Javaslat oktatási ágazati intézmények alapító okiratainak módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (168. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 9. pontja: (177. sz. előterjesztés)
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Gazdasági – szervezeti intézkedési tervének jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 10. pontja: (179. sz. előterjesztés) + (kiegészítés - helyszíni kiosztás)
Javaslat a szociális és gyermekvédelmi feladatokról szóló ellátási szerződések megújítására és módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (181. sz. előterjesztés)
Javaslat társasházak SZMSZ-ének törvényességi felülvizsgálatára, ahol az Önkormányzat min. 10% tulajdonrésszel rendelkezik
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 12. pontja: (187. sz. előterjesztés)
Javaslat ingyenes közm"u és egyéb vagyon tulajdonjog átruházásának felülvizsgálata 2006. évre vonatkozó Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentés alapján

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 13. pontja: (188. sz. előterjesztés)
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen
Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend 14. pontja: (184. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Cigány Önkormányzattal kapcsolatos támogatási döntésre
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 15. pontja: (190. sz. előterjesztés)
Javaslat a kerületi civil szervezetek részére 2011. évi pályázati kiírásra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 16. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat a Gyámhivatal szakmai segítségnyújtásra történő felkérésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 17. pontja: (182. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP TV m"uszaki fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 18. pontja: (173. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttm"uködési megállapodás, valamint Önkormányzati lakásokra vonatkozó bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó megállapodás megkötésére Budapest XXI. kerületi rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 19. pontja: (186. sz. előterjesztés)
Javaslat a 40/2011. (I.27.) Kt. számú határozatban a közfoglalkoztatási feladatokhoz kapcsolódó költségek pénzügyi fedezetének felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 20. pontja: (174. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő, Oktatási Szolgáltató Intézmény által fenntartott HPY-214 frsz. autóbusz értékesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 21. pontja: (185. sz. előterjesztés) + (CSEVAK FEB kivonat - helyszíni kiosztás)
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény által ellátott karbantartási-hibaelhárítási feladatok átadására a CSEVAK Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 22. pontja: (189. sz. előterjesztés) + (CSEVAK FEB kivonat 2 db - helyszíni kiosztás)
Javaslat CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és m"uködési formájának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 23. pontja: (191. sz. előterjesztés)
Javaslat a 299/2011. (IV.28.)Kt, a 301/2011.(IV.28.)Kt. és a 302/2011.(IV.28.)Kt. határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 24. pontja: (195. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2011. évi tartalékkeretből 30 M Ft felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 25. pontja: (197. sz. előterjesztés) - SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS - helyszíni kiosztás
Javaslat képviselők használatában lévő személyi számítógép megvásárlásra történő felajánlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 Napirend 26. pontja: (171. sz. előterjesztés)
Javaslat településrendezési szerződés felmondására, tulajdonosi hozzájárulás visszavonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (172. sz. előterjesztés)
Javaslat b"unelkövető elfogásában közrem"uködő rendőr jutalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (180. sz. előterjesztés)
Javaslat sportcélú támogatásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (170. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 30. pontja: (194. sz. előterjesztés)
Javaslat a "Fut a Csepel-sziget" cím"u rendezvény támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 31. pontja: (166. sz. előterjesztés)
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 32. pontja: (192. sz. előterjesztés)
Javaslat területbérleti díj elkülönítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 33. pontja: (175. sz. előterjesztés)
Javaslat a Képviselő-testület 2011. II. félévi munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 34. pontja: (193. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 35. pontja:
Egyebek

Budapest, 2011. június 30.

 

                                                                                                              Németh Szilárd 
                                                                                                                 polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05