Testületi ülés - 2011. 06. 16.

2011. június 10. péntek, 12:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. június 16-án (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (158/1.sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (155. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 37/2007. (XI.27.) Kt. számú rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (161. sz. előterjesztés + melléklet helyszíni betekintés!)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet mellékletét képező CSSZT-XXI-15 szabályozási terv3/1. szelvényén rajzi elírás javítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (156. sz. előterjesztés)
Javaslat a polgármester felhatalmazására, kiemelt jelentőségű önkormányzati ügyek képviseletére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (157. sz. előterjesztés)
Javaslat a folyószámla-hitel igénybevételével kapcsolatos költségek csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodásokra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja:(159/1. sz. előterjesztés
Javaslat az Ady projekt szociális rehabilitációja projekt keretein belül a HUNÉP Zrt. által elnyert és kivitelezett közbeszerzési eljárás elszámolásának érdekében a Társasházak részére történő továbbszámlázás megvalósításához szükséges megállapodás aláírásáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 9. pontja: (160/1. sz. előterjesztés)
Javaslat az Ady lakótelep szociális célú rehabilitációja c. pályázat műszaki tartalombővítését értintő önkormányzati önrész biztosításáról az 526/2009.(IX.22.) Kt. számú határozat módosításával, valamint további pénzeszközök átcsoportosításáról
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 10. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. június 16.

                                                                                                              Németh Szilárd 
                                                                                                                 polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05