Testületi ülés - 2011. 04. 28.

2011. április 21. csütörtök, 12:17

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. április 28-én (csütörtök) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-20)

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. március 31-e óta végzett munkájáról (T-18)

Előadó: Balogh Ernő Hárosi biztos

 

Tájékoztató a Tamariska dombi rádióállomással kapcsolatban (T-19)

Előadó: Gárday Balázs informatikai tanácsnok

 

Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I-III. havi teljesítéséről (T-21)

Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2011. évi megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (99. sz. előterjesztés)
Javaslat aljegyző kinevezésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

  

Napirend 3. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakások kialakítására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

  

Napirend 4. pontja: (115. sz. előterjesztés)
Javaslat döntésre az 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 25. § (2) b) pontja alapján 
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

  

Napirend 5. pontja: (95. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 6. pontja: (104. sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 7. pontja: (98. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata egyes rendeleteinek a Képviselő-testület bizottságainak névváltozásával összefüggő módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (108. sz. előterjesztés)   
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002.(III.26.)Kt. számú rendelet módosításáról
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok

 

Napirend 9. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló 15/2008. (V.15.) Kt. számú rendeletben meghatározott díjtételek módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (120. sz. előterjesztés)  
Javaslat Bírósági ítélet alapján kártérítési összeg, törvényes kamata és perköltség megfizetésére (1212. Budapest, Magyar utca 56. fsz. 4. ingatlan ügyben)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 11. pontja: (125. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat könyvvizsgáló megbízására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

  

Napirend 12. pontja: (109. sz. előterjesztés)  + könyvvizsgálói jelentés + kiegészítő információk
Beszámoló a 2010. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 13. pontja: (110.sz. előterjesztés)  
Javaslat a 2010. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (126. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat lefolytatott pályázattal kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 15. pontja: (96. sz. előterjesztés)
Javaslat Együttm"uködési Megállapodás felmondására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 16. pontja: (102. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jövő Záloga Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrész értékesítésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 17. pontja: (106. sz. előterjesztés)
Javaslat a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Tanács tagjának megválasztására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 18. pontja: (105. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Birkózó Club támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (122. sz. előterjesztés) SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS
Javaslat a Csepeli Diák Atlétikai club által megrendezendő Tehetségkutató versenysorozat költségeihez való hozzájárulásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

  

Napirend 20. pontja: (101. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 21. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi praxisok m"uködtetésével kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

  

Napirend 22. pontja: (97. sz. előterjesztés)
Javaslat a 203.497 hrsz. alatti ingatlan (Szent István út 219.) forgalomképesség szerinti besorolására és a vagyonkezelő kijelölésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

  

Napirend 23. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat pályázat kiírására a Budapest XXI. kerület Ady Endre út 100. szám alatti, 209838/1. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (103. sz. előterjesztés)
Javaslat helyiségbérleti szerződés felmondásának visszavonására, a helyiségbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő helyreállítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (119 sz. előterjesztés)
Javaslat az Oktatási és Szolgáltató Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények felújításaira korábban elfogadott határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (100. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Zrínyi utca 3-3/a-4. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 321/2009. (VII.13) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Javaslat ingó vagyontárgyak használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat intézkedések tételére a központi szennyvíztisztító környezetvédelmi engedélyével kapcsolatban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (94. sz. előterjesztés)
Javaslat pénzeszköz-átadásra a Házunk tája verseny lebonyolításához a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület részére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Madarak és Fák Napja programsorozathoz támogatás nyújtására
Előterjesztő:Ábel Attila alpolgármester 

 

Napirend 31. pontja: (112. sz. előterjesztés)  
Beszámoló a Csepp Tv Kft. 2010. évi tevékenységéről, javaslat a 2011. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István Csepp Tv Kft. ügyvezető igazgató

 

Napirend 32. pontja: (107. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

 

Napirend 33. pontja:(124. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő:
Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 34. pontja:
Egyebek

 

Budapest, 2011. április 28.

 

                                                                                                    Németh Szilárd 

                                                                                                      polgármester

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05