2017. 09. 28. - Testületi ülés

2017. szeptember 22. péntek, 12:05

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. szeptember 28-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (188. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter praxisjogáról történő lemondásának elfogadására és a praxis betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (200. sz. előterjesztés) + cserelap

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására és Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal fő szervezeti és működési irányait meghatározó döntés meghozatalára

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Képviselő-testülete …../2017. (…) önkormányzati rendelete a településképi bejelentésről és településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (194. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói vélemény cserelapok

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (198. sz. előterjesztés) melléklet

Javaslat a Szent Imre téri autóbusz-pályaudvar áthelyezésére elkülönített pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásának aláírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat a kerületi nyárfákkal kapcsolatos programok jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Csepel posztumusz díszpolgára sírkőállításához

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (189. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat parlamenti látogatások szervezésére csepeli középiskolások számára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (190. sz. előterjesztés)

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat helyiségei klimatizálása megvalósítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a Hollandi úti kalózhajós játszótér bővítésére, mobil illemhelyiség telepítésére

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (207. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat szemészeti szolgáltatás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

                     dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (191. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosítása jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (206. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat Csepel Örökség kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális bérlakásban történő elhelyezésre, valamint 24 órás segítség nyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (192. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága intézményvezetői beosztása betöltésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (193. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. szeptember 28.

                                                                                                                     Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2017. szeptember 29. péntek, 11:07

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail