Testületi ülés - 2011. 04. 19.

2011. április 13. szerda, 13:25

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. április 19-én (kedd) 17.00. órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció elnevezésű pályázatról (T-17)

Előadó: Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgató

Tájékoztató a COL-4 – Csepel csatornázása – beruházás jelenlegi helyzetéről és az új közbeszerzési eljárások kiírásának feltételeiről

Előadó: Enviroduna Kft.

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (93. sz. előterjesztés)
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására a csepeli csatornázási projekttel kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
Egyebek 

 

 

Budapest, 2011. április 19.

 

 

 Németh Szilárd

                                                                                            polgármester

Meghívó

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2011. március 31-én (csütörtök) 17.00. órai

kezdettel tartandó ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a fiumei karneválon történő részvételről és költségekről (T-10)

 

Előadó: Várkonyi András politikai főtanácsadó

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13)

 

Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. február 25-e óta végzett munkájáról (T-11)

 

Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. 02. 24-i üléséről (T-12)

Előadó: Tóth János Felügyelő Bizottság elnöke

Tájékoztató a CSEVAK Zrt. Felügyelő Bizottság 2011. 03. 10-i üléséről (T-16)

Előadó: Tóth János Felügyelő Bizottság elnöke

Tájékoztató a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottság 2011. 02. 24-i üléséről  (T-14)

Előadó: Werner Péter Felügyelő Bizottság elnöke

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (92. sz. előterjesztés) + tájékoztatás Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 2. pontja: (T-15)

A Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatójának beszámolója a kórház 2010. évi működéséről

Előadó: dr. Gerő Gábor főigazgató

Napirend 3. pontja: (75. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évben végzett munkájáról készült beszámolóról szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 4. pontja: (80. sz. előterjesztés)

 

Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (83. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata fenntartásában működő általános iskolák 2011 szeptemberében indítható első osztályok számának meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 6. pontja: (68. sz. előterjesztés)

Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (69. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Nyílt ülés:

Napirend 8. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény vezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 9. pontja: (79. sz. előterjesztés)

 

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendelet módosításáról (a Tamariska-domb kerületi szabályozási terv területi hatályával érintett ingatlanokra vonatkozó építési tilalom meghosszabbításáról)

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosítására

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (67. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Rendelettervezet a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003. (X.21.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 12. pontja: (74. sz. előterjesztés)

 

Rendelettervezet a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003. (X.21.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 13 pontja: (87. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a gyermekvédelmi és ifjúsági támogatások rendszeréről szóló 23/2009. (VI.18.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Napirend 14. pontja: (73. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a lakásfenntartási kiadások körében keletkezett hátralékok rendezéséről szóló 35/2007. (X.24.) Kt. számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

Napirend 15. pontja: (76. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (71. sz. előterjesztés)

Javaslat lakóépületek ÖKO-Program keretében történő támogatása tárgyában hozott SZLEB határozatok módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 17. pontja: (88. sz. előterjesztés)

Javaslat az Ady Lakótelep integrált szociális rehabilitációja című projekttel összefüggő egyes szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (72. sz. előterjesztés)

Javaslat könyvvizsgáló megválasztására a CSEVAK Zrt-nél a 2011. üzleti év könyvvizsgálói feladatainak ellátásra

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 19. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Beszámoló a CSEVAK Zrt. 2010. évi üzleti tervének teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. évi mérleg szerinti eredmény felhasználására

Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

Napirend 20. pontja: (89. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés!

Javaslat a kettős állampolgárság megszerzésének elősegítésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (78. sz. előterjesztés)

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a CSEVAK Zrt. között vagyonkezelési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (70. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesület által megrendezendő 12. Országos Diákolimpia Döntőjének rendezési költségeihez való hozzájárulásra

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (85. sz. előterjesztés) Az előterjesztő visszavonta!

Javaslat az Algernon Alapítvánnyal és az Összefogás Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött együttműködési megállapodás módosítására 

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (91. sz. előterjesztés) (Sürgősségi előterjesztés!)

Javaslat a Cirmos sétány 6-18. számú társasház felújítási munkálataiban történő önkormányzati közreműködés elhatározására

Előterjesztő: Gárday Balázs önkormányzati képviselő

Napirend 24. pontja: (82. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata területén lévő közterületek elnevezésére, továbbá elvi állásfoglalás megtételére

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (77. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Javaslat Fenntarthatósági stratégia kidolgozására Csepelen

Előterjesztő: Tenk András környezet- és természetvédelmi tanácsnok

Napirend 26. pontja: (81. sz. előterjesztés) + kiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja:

Egyebek

 

 

Budapest, 2011. március 31.

 

 

 

 Németh Szilárd

 

                                                                                            polgármester

 

 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05