Testületi ülés - 2011. 02. 25.

2011. február 18. péntek, 14:17
Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. február 25-én 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T8
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2011. január 27-e óta végzett munkájáról (T4
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Tájékoztató a közfoglalkoztatási feladatok 2010. évi ellátásáról (T3
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Werner Péter CSEVAK Zrt. vezérigazgatójának kinevezése óta eltelt időszakban végrehajtott intézkedéseiről és szervezeti változtatásokról (T6

Gazdasági dívízió ügyrendje  + Ingatlangazdálkodási és Beruházási Dívízió Ügyrendje + Városfenntartási Dívízió Ügyrendje  + Csevak Zrt. SZMSZ 

Előadó: Werner Péter vezérigazgató

Tájékoztató a Felügyelő Bizottságok üléseiről (T5
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (29. sz. előterjesztés) 
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (30. sz. előterjesztés) 
Javaslat kiskorúak támogatása ügyében benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 3. pontja: (49. sz. előterjesztés) 
Javaslat Lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 4. pontja: (50. sz. előterjesztés) 
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és ehhez kapcsolódó ügyek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 5. pontja:(54. előterjesztés) Sűrgősségi előterjesztés! 
Javaslat közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére                                                 Előterjesztő:Borbély Lénárd alpolgármester      

 

Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja:
Tájékoztató a csepeli lakásbotrány és más, esetleges visszaélésekkel kapcsolatban felállított ad hoc vizsgáló bizottság elfogadott zárójelentéséről (T7) + mellékletek 
Előadó: Bercsik Károly ad hoc vizsgálóbizottsági elnök

Napirend 7. pontja: (48.sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói véleménycserelap
Rendelettervezet a 2010. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.23) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 8. pontja: (45. sz. előterjesztés) + melléklet  + könyvvizsgálói tájékoztatóKÉT vélemény + cserelapok Rendelettervezet a 2011. évi költségvetésről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (43. sz. előterjesztés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete …./(…) önkormányzati rendeletének megalkotására a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26.) Kt. sz. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (35. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (28. sz. előterjesztés
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet magalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 12. pontja: (34. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok és a kerületi civil szervezetek részére a 2011. évre szóló pályázati kiírásokra, valamint a bíráló bizottságra
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

Napirend 13. pontja: (32. sz. előterjesztés
Javaslat légi zaj csökkentése érdekében tárgyalások kezdeményezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 14. pontja: (31. sz. előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. kerület Krizantém utca 26-28. sz. Társasház az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott 326/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 15. pontja: (36. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos korábbi határozatokban foglalt határidők módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 16. pontja: (47. sz. előterjesztés
Javaslat folyószámla hitelkeret módosítására és a folyószámla hitel igénybevételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (52. sz. előterjesztés
Javaslat bérhitel igénybevételére az önkormányzati dolgozók 2011. február havi illetményének kifizetéséhez
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (44. sz. előterjesztés
Javaslat a CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt. nevének és működési formájának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (51. sz. előterjesztés
Javaslat a Csepel Kapuja – Szociális célú városrehabilitáció című pályázat Végleges Akcióterületi Tervének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (53. sz. előterjesztés)- SÜRGőSSÉGI ELőTERJESZTÉS 
Javaslat a CSEVAK Zrt. javadalmazási szabályzatának elfogadására és egyes javasdalmazással kapcsolatos határozatokra 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (46. sz. előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények és az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok érdekkörébe tartozó közbeszerzési eljárások lefolytatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (39. sz. előterjesztés
Javaslat az önkormányzat 2011. évi kiemelt céljainak meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (42. sz. előterjesztés) + kiegészítés 
Javaslat a közterület felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 24. pontja: (33. sz. előterjesztés
Javaslat az általános iskolák módosított pedagógiai programjainak jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Az előterjesztő visszavonta: Javaslat a 2011. évi "Önkormányzatok érdekeltségnövelő, közművelődési fejlesztő támogatása" című pályázat alapján önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila

Napirend 25. pontja: (38. sz. előterjesztés
Javaslat a „Csalitos utcai Gyermek botanikus kert” kialakítására a Csalitos óvoda mögötti zöldterület felhasználásával
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 26. pontja: (37. sz. előterjesztés
Javaslat komposztálási program kidolgozására Csepelen, kombinálva a házhoz menő szelektív gyűjtéssel
Előterjesztő: Tenk András képviselő

Napirend 27. pontja: (40. sz. előterjesztés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja:
Egyebek

 

  Németh Szilárd
polgármester 

 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05