Testületi ülés - 2011. 01. 27.

2011. január 26. szerda, 01:56

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. január 27-n 17:00  órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Minisztériumi kitüntetések átadása
Átadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T2)
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató a Hárosi biztos 2010. december 20-a óta végzett munkájáról (T1)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (13. sz. előterjesztés)
Javaslat a közoktatási intézményhálózat működésével kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalára, illetve előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (11. sz. előterjesztés)
Rendelettervezet az anyakönyvi események szolgáltatási díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 3. pontja: (21. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi szolgálat intézményvezetői pályázatának elbírálására
Előterjesztő: Szuhai Erika Humánerőforrás Bizottság elnöke

 

Napirend 4. pontja: (1. sz. előterjesztés) +kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok egyes működési feltételeinek 2011. évi biztosításáról szóló „Együttműködési megállapodás”-ok megkötésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (9. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat a települési kisebbségi önkormányzatok 2011. évi elhelyezésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 6. pontja: (8. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepel SC Alapítvány 2010. évi 22.500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás összegének csökkentésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (15. sz. előterjesztés) + kiegészítés
Javaslat az Oktatási Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (igazgatói) pályázatának kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8.pontja: (22. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a BRFK-val kötendő megállapodások és költségvetési előirányzat biztosítsára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (2. sz. előterjesztés)
Javaslat hozzájárulás megadásához a Jedlik Ányos Gimnázium részére felvételi vizsgák megtartásához
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)
Javaslat a bölcsődék és óvodák nyári nyitva tartására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 11. pontja: (14. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2011. évi megosztásáról szóló a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése rendelet-tervezetének elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (19. sz. előterjesztés)
Javaslat a közfoglalkoztatás működtetésével kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (17. sz. előterjesztés)
Javaslat a határon túli magyar lakta területek megismerését célzó program elindítására a csepeli nevelési-oktatási intézmények tanulói részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (16. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium tornatermének újraparkettázására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének személyére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (6. sz. előterjesztés)
Javaslat a kórházi tulajdonosi felügyelő tanácsokba delegált tagok számára biztosított tiszteletdíj mértékének meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (7. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kölcsey Lakásfenntartó Szövetkezet épületeinek az ÖKO-Program keretében történő támogatása vonatkozásában hozott SZLEB határozatok módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18.pontja: (20. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Köznpot, az Egyesített Bölcsődék valamint az Oktatási Szolgáltató Intézmény alapító okirata módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 19.pontja: (23. sz. előterjesztés)
Javaslat a CSEPP-TV Kft. tevékenységi köreinek bővítésére, valamint az ügyvezető megbízásának meghosszabítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (10. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzati intézmények komplex energetikai korszerűsítéséhez források felkutatására, kihasználására
Előterjesztő: Tenk András tanácsnok

 

Napirend 21. pontja: (18. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 22. pontja:
Egyebek

 

Nem vették napirendre: 24. sz. előterjesztés
Javaslat a csepeli Gerincúttal kapcsolatos felmérésekre
Előterjesztés: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Zárt ülés:

 

Napirend 23. pontja: (3. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 24. pontja: (4. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek és otthonmegőrző szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

 

 

Budapest, 2011.01.27.

                                                                                                   Németh Szilárd
                                                                                                      polgármester

 
Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05