Testületi ülés - 2010. 12. 16.

2010. december 02. csütörtök, 18:14

Meghívó 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2010. december 16-án (csütörtökön) 17.00. órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 
Napirend előtt: 

Tájékoztató két testületi ülés között végzett munkáról (T3)
Előadó: Németh Szilárd polgármester


Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I-X. havi teljesítéséről, valamint az általános tartalék felhasználásról
Előadó: Németh Szilárd polgármester (T-1)


Tájékoztató a Hárosi biztos 2010. november 25-e óta végzett munkájáról (T2)
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztosZárt ülés:

Napirend 1. pontja: (282. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „Az Év Csepeli Sportolója”, „Az Év Csepeli Utánpótláskorú leány sportolója”, „Az Év Csepeli Utánpótláskorú fiú sportolója”, „Az Év Csepeli Sportvezetője” elismerések adományozására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 2. pontja: (256. sz. előterjesztés)
Javaslat adósságkezelési szolgáltatás iránti kérelmek elbírálására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 3. pontja
: (257. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 4. pontja
: (258 sz. előterjesztés)
Javaslat kiskorúak támogatásának ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 5. pontja:
(250. sz. előterjesztés)
Javaslat lakbér, illetve közüzemi díjak meg nem fizetése miatt jogcím nélkülivé vált lakáshasználókkal való lakáshasználati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 


Nyílt ülés:

Napirend 6. pontja: (287. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja:
(269. sz. előterjesztés)
Előterjesztés személyi döntések meghozatalára
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 8. pontja:
(249. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet az építményadóról szóló 12/2003. (V. 27.) Kt. rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 9. pontja:
(268. sz. előterjesztés
Rendelet-tervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 10. pontja:
(253. sz. előterjesztés) Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 11. pontja:
(254. sz. előterjesztés) + könyvvizsgálói vélemény
Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló
a 20/2010. (IX.23.) Kt. rendelettel, valamint
a 17/2010. (VI.15.) Kt. rendelettel és
a 11/2010. (IV.20.) Kt. rendelettel módosított
5/2010. (II.23.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 12. pontja:
(265. sz. előterjesztés)
Rendelet-tervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (III.26) Kt. sz. rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 13. pontja:
(278. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Rendelet-tervezet az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 29/2007. (IX.25.) Kt. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 14. pontja:
(252. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 15. pontja:
(255. sz. előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciójára
+ könyvvizsgálói vélemény + /kisebbségi önkormányzatok határozatai; Pénzügyi, Ellenőrzési Bizottság határozata; Kerületi Érdekegyeztető Tanács véleményezései; MKKSz csepeli alapszervezet vélménye/
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 16. pontja:
(251. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 266/a-268/c. számú Társasház vonatkozásában hozott 315/2009. (VII.13.) SZLEB számú határozat módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (288. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat hivatali létszám növelésére
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor


Napirend 18. pontja:
(260. sz. előterjesztés)
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve hatályának meghosszabbítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 19. pontja: (262. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi kapacitásának átcsoportosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 20. pontja:
(277. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 21. pontja:
(263. sz. előterjesztés)Javaslat a szociális és gyermekjóléti feladatokról szóló ellátási szerződések megújításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 22. pontja:
(264. sz. előterjesztés)
Javaslat háziorvosi feladatellátásra vonatkozó megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 23. pontja:
(266. sz. előterjesztés) + cserelap
Javaslat a közfoglalkoztatás folyamatos működési feltételeinek biztosítására 2011. első negyedévében
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 24. pontja:
(267. sz. előterjesztés)
Javaslat HPV elleni védőoltások támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 25. pontja:
(259. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Csepeli Szociális Szolgálatnál 2010. évben lefolytatott felügyeleti ellenőrzésekről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 26. pontja:
(283. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Csepel-Szabótelep/Kertváros és Csepel-Királyerdő városrészek építészeti arculatának megóvásával kapcsolatos döntésekre
Előterjesztő: Reznicsek Zoltán fejlesztési tanácsnok


Napirend 27. pontja:
(285. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az őrzés-védelmi költségek minimum 20%-os csökkentésére a 2011. évi költségvetésben
Előterjesztő: Pákozdi József önkormányzati képviselő


Napirend 28. pontja:
(286. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat állásfoglalás tartalmának elfogadására és továbbításra történő felkérésre
Előterjesztő: Pákozdi József önkormányzati képviselő


Napirend 29. pontja: (261/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ és az Egyesített Bölcsődék alapító okirata módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester


Napirend 30. pontja:
(284. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. CSEVAK Csepeli Vagyonkezelő Zrt.-be történő beolvadásával kapcsolatos döntések meghozatalára, továbbá a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 31. pontja: (273. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Piacfejlesztő és Üzemeltető Kft. Felügyelő Bizottsága új ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 32. pontja:
(274. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Sciamus Kft-vel szerződés megkötésére az Önkormányzat és intézményei, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok telekommunikációs szerződéseinek felülvizsgálatára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 33. pontja:
(276. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat önkormányzati képviselői munkával kapcsolatban felmerült kiadások utólagos megtérítésére, és folyamatos biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 34. pontja:
(289. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a képviselői munka feltételeinek kialakításához szükséges döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester


Napirend 35. pontja:
(272. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat társadalmi szervezet támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 36. pontja:
(271/1. sz. előterjesztés)
Javaslat Dr. Takács Imrének, az önkormányzat könyvvizsgálója szerződésének a meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 37. pontja:
(279. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a CSEPP-TV Kft. könyvvizsgálója szerződésének meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 38. pontja:
(280. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a közterület-felügyeleti feladatok Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részéről történő átvételére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 39. pontja:
(275. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Humánerőforrás Bizottság felhatalmazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 40. pontja: (281. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Képviselő-testület 2011. évi I. féléves munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 41. pontja:
(270. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 42. pontja
Egyebek


Budapest, 2010. december 16.


                                                                                                         Németh Szilárd
                                                                                                          

polgármester
 

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:05