Veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelmi törvény alapján (képviselő-testület helyett) hozott határozatok

2020. március 27. péntek, 18:31

3/2020 (III.20.) Polgármesteri határozat

5/2020 (III.23.) Polgármesteri határozat

6/2020 (III.23.) Polgármesteri határozat

7/2020 (III.23.) Polgármesteri határozat

8/2020 (III.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

9/2020 (III.31.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelete módosításáról

11/2020. (III.31.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a gyermekeknek nyújtott szolgáltatások bővítési lehetőségeinek megteremtéséhez szükséges döntések meghozatalára

14/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

15/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

16/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

17/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

18/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

19/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

20/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Dél-Pesti Tankerületi Központ XXI. kerületi köznevelési intézménye átszervezésének véleményezésére

21/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

22/2020. (IV.03.) Polgármesteri határozat

23/2020. (IV.14.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások elidegenítéséről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2019. (XII.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások elidegenítéséről szóló 19/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

24/2020. (IV.20.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a helyiségbérleti- és közterülethasználati díjak 50 %-os csökkentésére a veszélyhelyzet idején

26/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozat

27/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozat

28/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2019. (XI.06.) számú önkormányzati rendelete módosítására. Javaslat a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának csökkentésére a veszélyhelyzetben való közös felelősségvállalás jegyében. 

29/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozat

30/2020. (IV.22.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Karácsony Gergely főpolgármester által Csepelre tervezett hajléktalanszálló elleni tiltakozásra és a szükséges intézkedések megtételére

32/2020. (IV.30.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

33/2020. (V.04.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat lakáspályázat kiírására

Versenytárgyalási felhívás

34/2020. (V.07.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda pedagógus munkakörben foglalkoztatott, ügyeletet ellátó pedagógusok számára "csepeli pótlék" további biztosítására

35/2020. (V.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Szolidaritás Alapról

36/2020. (V.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat közérdekű együttműködési megállapodás megkötésére az Alpiq Csepeli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal

37/2020. (V.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat közérdekű együttműködési megállapodás megkötésére a Csepeli Munkaadók és Gyáriparosok Egyesületével

38/2020. (V.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 4 Szász Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal történő előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére

39/2020. (V.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat vadkamerák, valamint az üzemeltetésükhöz szükséges eszközök beszerzésére és a Budapesti Rendőr-Főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére történő átadására

40/2020. (V.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyekben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

41/2020. (V.21.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

42/2020. (V.25.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 33/2020. (I.30.) Kt. számú határozat módosítására

43/2020. (V.25.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadására

44/2020. (V.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Kossuth Lajos utca 63. szám alatti Társasház (208669 hrsz) részére a Szent Imre téri homlokzat felújítására a 292/2019 (IX.26.) Kt. határozat alapján megkötött támogatási szerződés módosítására, amely a vállalkozó személyére és a teljesítési határidő meghosszabbítására vonatkozik

45/2020. (V.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben elrendelt rendkívüli szünet felülvizsgálatára, továbbá ezen intézmények nyári nyitvatartására

46/2020. (V.27.) Polgármesteri határozat

47/2020. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat "Trianon Emlékkiállítás" tárgyú kiállítás létrehozására a Budapest XXI. Kerület 200953 helyrajzi számú, természetben a 1214 Budapest, Erdősor u. 33. szám alatti ingatlanban

48/2020. (VI.04.) Polgármesteri határozat

49/2020. (VI.04.) Polgármesteri határozat

50/2020. (VI.04.) Polgármesteri határozat

51/2020. (VI.04.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2020. évi napközis tábor helyszíne és időtartama elfogadására

52/2020. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

53/2020. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálására (zárt előterjesztés)

54/2020.(VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

55/2020. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2019. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

56/2020. (VI.15.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a XXI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi működéséről

57/2020. (VI.15.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról

58/2020. (VI.15.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. kerület 205800/3 helyrajzi számú ingatlan haszonkölcsönbe adására

59/2020. (VI.16.) Polgármesteri határozat

60/2020. (VI.16.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

61/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest-Csepel Királyerdő Római Katolikus Plébánia támogatására a 433/2015. (IX.24.) Kt. határozat alapján megkötött támogatási keretszerződés módosítására

62/2020. (VI.17.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel belterületén való maszkviselési szabályok megállapításáról szóló rendelet megalkotására

65/2020. (XI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2021. évi ellenőrzési terv jóváhagyására

66/2020. (XI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az idegenforgalmi adó kivetésének Budapest Főváros Önkormányzata részére történő átengedésére

67/2020. (XI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

68/2020. (XI.11.) Polgármesteri határozat

73/2020. (XI.17.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. által telepített elektromos gépjármű töltőállomások kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó együttműködési megállapodás módosításának megkötésére

69/2020. (XI.12.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálását végző Bursa Bizottság megújítására

70/2020. (XI.12.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

71/2020. (XI.12.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

72/2020. (XI.12.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

74/2020. (XI.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel kötött hajléktalan személyek részére biztosítandó nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

75/2020. (XI.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére kitűzött 2020. évi prémium feladat módosítására

76/2020. (XI.27.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

77/2020. (XI.30.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 28/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2020. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

78/2020. (XII.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési szolgáltatások térítési díjának módosításához szükséges döntések meghozatalára és rendelettervezet az Önkormányzat által biztosított intézményi gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 23/2019. (XII.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

79/2020. (XII.02.) Polgármesteri határozat

80/2020. (XII.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat 2 db önkormányzati lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. és a Budapesti Rendőr-Főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság részére

81/2020. (XII.08.) Polgármesteri határozat

82/2020.(XII:08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal létszámának megállapítására

83/2020. (XII.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére biztosított bérlőkijelölési jog alapítására vonatkozó 31/2016. (I.26.) Kt. számú határozat módosítására

84/2020. (XII.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 137/2020. (VII.09.) Kt. számú határozat részbeni módosítására

85/2020. (XII.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

86/2020. (XII.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

87/2020. (XII.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a csepeli családok támogatására

88/2020. (XII.15.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

89/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat döntéshozatalra Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatának módosítása során beérkezett vélemények tárgyában

90/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

91/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszámának emelésére

92/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 1869/2020. (XII.2.) Kormányhatározat végrehajtásához szükséges döntések meghozatalára

93/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020-2024. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadására

94/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

95/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

96/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

97/2020. (XII.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az 545/2015. (IX.26.) Kt. számú határozattal módosított 364/2015. (VI.25.) Kt. számú határozat módosítására

1/2021.(I.04.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2021. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

2/2021. (I.12.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Munkásotthon Alapítvány támogatására

3/2021. (I.12.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állás pályázati kiírására

4/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. kerület 209805 helyrajzi számú (természetben a 1211 Budapest, Védgát utca 2.) ingatlan használatba adására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet részére

5/2021. (I.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata előző évek maradványának korrigálására

6/2021. (I.22.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

7/2021. (I.22.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítására

8/2021. (I.22.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Településképi kötelezés ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

9/2021. (I.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Szimfonikus Zenekar Egyesülettel és a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvöszenekar Közhasznú Alapítvánnyal kötött Támogatási Szerződések módosítására

10/2021. (II.02.) Polgármesteri határozat

11/2021. (II.02.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2021. (II.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat 2021. első félévi rendes testületi ülések időpontjára

13/2021. (II.04.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2019. évi biztosításáról szóló "Együttműködési Megállapodás"-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

14/2021. (II.04.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Nemzeti Fogyatékosügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogató szolgáltatást működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

15/2021. (II.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai alternatív étkeztetés támogatásának folytatása érdekében a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága (a továbbiakban: GSZI) és a Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. között együttműködési megállapodás megkötésének támogatására

16/2021. (II.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában közalkalmazotti jogviszonyban álló pedagógus munkakörben foglalkoztatottak részére csepeli pótlék további biztosítására.

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségeihez meghatározott saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeinek elfogadására Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről + melléklet + Könyvvizsgálói jelentés

19/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

20/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

21/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

17/2021. (II.16.) Polgármesteri határozat

18/2021. (II.16.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

23/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 80. (208495/27 hrsz.) szám alatti üzletházban található 519 nm alapterületű helyiség OTP Bank Nyrt. részére történő bérbeadására

24/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

25/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

26/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 291/2018. (VIII.21.) Kt. határozat módosítására

27/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a bölcsődék 2021. évi nyári nyitva tartására

28/2021. (II.19.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

29/2021. (II.23.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat intézményvezetőjével egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésére

30/2021. (II.25.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 63/2020. (IX.09.) Polgármesteri határozat visszavonására

31/2021. (III.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a V+D Dental Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítására

32/2021. (III.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepelen területi ellátási kötelezettség alapján működő felnőtt háziorvosi praxisok számára adminisztratív segítség biztosítására

33/2021. (III.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

34/2021. (III.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére vonatkozó döntések meghozatalára a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

35/2021. (III.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat szociális támogatási ügyben benyújtott fellebbezés tárgyában (zárt előterjesztés)

36/2021. (III.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a fogyatékos személyek és az idősek infokommunikációs eszközökön keresztül történő ellátására

37/2021. (III.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 200878 helyrajzi számú ingatlanra létrejött ingatlan adásvételi szerződés módosítására

38/2021. (III.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 1212, Budapest Görgey Artúr tér 8. szám alatti székhelyén végzett koronavírus elleni védőoltás lebonyolításához adminisztratív segítség nyújtására

39/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1213 Budapest, Szent István út 217-219.; hrsz. 203497 szám alatti ingatlan és a 1213 Budapest, Bagoly u. 10. szám alatti magántulajdonban álló 203507 hrsz-u ingatlan telekalakítási és ingatlanvásárlási ügyével kapcsolatos döntések meghozatalára

40/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

41/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

42/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

43/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

44/2021. (III.18.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. kerület, 210146/83 hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatos használatra vonatkozó nyilatkozat aláírására

45/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, alelnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló rendelet megalkotására (egyidejűleg a 17/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére)

Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, alelnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjának csökkentésével elért megtakarítás felhasználására

Javaslat a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok felügyelő bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíjának módosítására

46/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat

47/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat

48/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a DRAPMED ÉS TÁRSA Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Dr. Altorjai Péter Sándor) magán iskolaegészségügyi és magán gyermekgyógyászati tevékenységének jóváhagyására és a szükséges helyiségek bérleti szerződés keretében történő biztosítására

49/2021.(III.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. kerület, Völgy utca 41. 1. em. 10. szám (201031/43/A/30 hrsz.) és a Budapest XXI. kerület, Bánya utca 1. 1. em. 5. szám (201031/43/A/45 hrsz.) alatti ingatlanok elidegenítésével kapcsolatban egyezségi megállapodás megkötésére és kérelem előterjesztésére a Pp. 168. § szerinti eljárás lefolytatására

50/2021. (III.26.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a csepeli családok támogatására

51/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatójával egészségügyi szolgálati jogviszony létesítésére

52/2021. (III.30.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra

53/2021. (III.31.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat személyi és intézményi térítési díjak megállapításáról

54/2021.(III.31.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Tér-Zene program nevű pályázaton való részvételre

55/2021. (IV.07.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokat érintő döntések meghozatalára

56/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

57/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

58/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

59/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

60/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

61/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

62/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

63/2021. (IV.12.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 209802 hrsz. szám alatti ingatlanból 882 nm terület hasznosítására

64/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 1215 Budapest, Árpád u. 10. B. 5. em. 141. szám alatti önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítására Győrfi Krisztián r. őrmester részére

65/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Építési Szabályzatáról szóló 24/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet - a Gubacsi vasúti híd építésével és a Corvin csomópont kétszintűvé alakításával összefüggő - módosításának kezdeményezésére

66/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

67/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

68/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

69/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat ingatlanok külföldi állampolgár általi tulajdonszerzésével kapcsolatban

70/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

71/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodásra Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatóság útján

72/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat lakáshasználati szerződés megkötésének lehetősége tartozás kiegyenlítése esetén

73/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat 46/2021. (III.23.), valamint a 48/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat alapján elért képviselői, bizottság elnöki és tagi, továbbá felügyelőbizottsági elnöki és tagi tiszteletdíjak csökkentéséből származó megtakarítások felhasználására 

74/2021. (IV.14.) Polgármesteri határozat

75/2021. (IV.14.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2020. évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

76/2021. (IV.16.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 48/2021. (III.23.) Polgármesteri határozat módosítására

77/2021. (IV.21.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett munkájáról

78/2021. (IV.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos u. 52. fszt. 6. sz. alatt található akadálymentesített lakás bérbeadására

79/2021. (IV.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda közelmúltban elhunyt óvodapedagógus családjának segítség biztosítására

80/2021. (IV.27.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

81/2021. (IV.29.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 73/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat módosítására

82/2021. (IV.29.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Csepel Szabadidősport Egyesülettel bérleti szerződés megkötésére

83/2021. (IV.30.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával óvodai ellátásra és iskolai gyermekétkeztetési feladatok ellátására kötött Együttműködési keretmegállapodás módosítására

84/2021. (IV.30.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a SARS-CoV-2 vírus szűrésére alkalmas antigén gyorstesztek tulajdonjogának ingyenes átvételéhez szükséges megállapodások megkötésére, illetve módosítására

85/2021. (V.07.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvodában a 2021/2022-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározására

86/2021. (V.13.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat "2021. évi kerületi sportcélú támogatások" megnevezésű pályázat kiírására

87/2021. (V.13.) Polgármesteri határozat

88/2021. (V.13.) Polgármesteri határozat

89/2021. (V.13.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel belterületén való maszkviselési szabályok megállapításáról szóló 15/2020. (XI.11.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

90/2021. (V.13.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2020. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

91/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

92/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2021. évi üzleti tervének elfogadására

93/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására

94/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2020. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására

95/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak teljesítéséről

96/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2020. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására

97/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2021. évre szóló üzleti tervének elfogadására

98/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Dentosil Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló Feladat-ellátási szerződés módosítására

99/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2019. október 1. és 2020. december 31. közötti időszakra kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására

100/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi Egyszerűsített éves beszámolójának és a 2020. évben végzett tevékenységről szóló beszámolójának elfogadására

101/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

102/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

103/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évre szóló üzleti tervének elfogadására

104/2021. (V.27.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat nyári Erzsébet Táborra történő pályázaton való részvételre

105/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló értékelés elfogadására

106/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról+ Könyvvizsgálói jelentés

107/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat

108/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2020. évi maradvány megállapítására és felhasználására

109/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat + melléklet

110/2021. (V.28.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 89. szám alatti Ü6. és a 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 84. szám alatti Ü11. helyiségek tetőszerkezetének felújítására

111/2021. (V.31.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat "Kolonics György sportérdemérem" adományozására (zárt előterjesztés)

112/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

113/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

114/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

115/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

116/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

117/2021. (VI.02.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben egészségügyi szolgálat jogviszonyban dolgozók jutalmazásának támogatására

118/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

 

Javalsat "A volt Fodor József Szakképző Iskola épületének belső felújítása Csepelen" tárgyban, 2019. március 29. napján létrejött Kivitelezési szerződésben foglalt Opció 2 (ideiglenes mobil térrendszer megvásárlása maradványértéken) tétel megrendelésére szerződésben alapított vételi jog gyakorlásával

119/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

 

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

120/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

121/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

122/2021. (VI.03.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Turay Ida Színház Közhasznú Nonprofit Kft.-vel való közszolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó döntés meghozatalára

123/2021. (VI.07.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok pályázati kiírására fejlesztések megvalósítását támogató forrás biztosítása érdekében

124/2021. (VI.04) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 8/2018. (I.24.) Kt. számú határozat módosítására

125/2021. (VI.07.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 2021. évi nyári napközis tábor helyszíne és időtartama elfogadására

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről szóló 10/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete módosításáról

126/2021. (VI.07.) Polgármesteri határozat

127/2021. (VI.07.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról szóló 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

128/2021. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat költségelvű lakáspályázat 2021/1.

129/2021. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 148. szám alatti (201644/3/A/259 hrsz.) 136 nm alapterületű helyiség térítésmentes használatba adására a Budapest Csepel-Csillagtelep Római Katolikus Plébánia részére

130/2021. (VI.08.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 64/2021. (IV.13.) Polgármesteri határozat módosítására

131/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 205800/3 helyrajzi számú ingatlanon elvégzendő infrastrukturális fejlesztések fedezetének biztosítása érdekében

132/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 126/2021. (VI.07.) Polgármesteri határozat kijavítására

133/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 75/2021. (IV.14.) Polgármesteri határozat módosítására

134/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. szám, 201031/49 helyrajzi szám alatti, 400 nm alapterületű konyhai és éttermi helyiség bérbeadására

135/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest, XXI. kerületi Kossuth Lajos utca 22. szám (hrsz: 209600/1.) alatti ingatlan részének és ingók használatba adására

136/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 2020. évi vagyonváltozásának Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság általi tudomásul vételére

137/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Csepel településkép-védelméről és alakításáról szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

138/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanvagyon tárgyainak forgalomképesség szerinti minősítésére és azok kezelésbe adására vonatkozó döntés meghozatalára Rendelettervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

139/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

140/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

141/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest, XXI. kerületi Kossuth Lajos utca 67-69. Ü7 szám (hrsz:208633/14/A/6 és 208633/14/A/8) alatti ingatlan használatba adására

142/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 208670/0/B/128 és Budapest XXI. Kerület 208669/0/A/1 helyrajzi számú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalára, valamint Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására

143/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

144/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

145/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

146/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

147/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest, XXI. kerületi Kiss János altábornagy utca 2-20. szám (hrsz:209568) alatti ingatlan részének és ingók használatba adására

148/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon végzett beruházások, felújítások értékének vagyonkezelők részére történő átadására

149/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 364/2015. (VI.25.) Kt számú határozat módosítására, valamint a 1215 Budapest, Komáromi utca 1-3. III/1. szám alatti ingatlan bérbeadására

150/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

151/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Caminus Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zrt-vel kötött V-2010/12059/001-T; V-2010/12060/001-T számú bérleti szerződésekkel kapcsolatos jogviszony rendezése

152/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat egyes önkormányzati infrastrukturális beruházások során megépült víziközművek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő térítésmentes átadására

153/2021. (VI.10.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csepel Diáksport Egyesülettel történő stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntés meghozatalára, továbbá rendszeres támogatás nyújtásáról való döntés meghozatalára

154/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

155/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat közvilágítási vagyonelemek Budapest Főváros Önkormányzata részére történő tulajdonba és a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. részére történő üzemeltetésbe adására

156/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2021. évi pályázat kiírására

157/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

158/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

159/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Szabótelepi Revitalizációs Program megvalósítására

160/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat Csepel Szigeti Észak-déli Regionális Főközlekedési út Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatához tartozó szakaszának területén lévő ingatlanokra vonatkozóan megkötött adásvételi szerződések megszűntetésének kezdeményezésére

161/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (11.28.) önkormányzati rendeletének módosítására

162/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

163/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Csodakút Egyesített Óvoda, Országos Mentőszolgálat és Városkép Kft. részére a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 13-14. §-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

164/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

165/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

166/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat közérdekű együttműködés megállapodás megkötésére a Biotrans Kft-vel

167/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a Budapest XXI. Kerület 208495/21 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó közterület használatra vonatkozó döntés meghozatalára

168/2021. (VI.11.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat a 148/2021. (VI.10.) Polgármesteri Határozat módosítására

169/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat

 

Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest XXI. Kerület 205803 helyrajzi számú, természetben a 1213 Budapest, Hollandi út 18. szám alatti Napközis Tábor működtetésének Csepeli Városkép Kft. részére történő átadására

170/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat

171/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat

172/2021. (VI.14.) Polgármesteri határozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utoljára frissítve: 2021. június 17. csütörtök, 09:38