Nyomtatás

2017. 02. 22. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. február 17. péntek, 13:45

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. február 22-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
 
Kistanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. I. em. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (45. sz. előterjesztés)

Javaslat dr. Csegedi-Vajda Eszter gyermek fogorvossal praxisengedélye
megszerzéséhez szükséges előszerződés megkötésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (39. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a
2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított
21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati
rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (29. sz. előterjesztés+ melléklet)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (38. sz. előterjesztés)

Javaslat telekhatár rendezési és átsorolási döntések meghozatalára az RSD parti sáv csepeli
részén tervezett Kolonics György sétány létrehozása és további kapcsolódó fejlesztések érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (44. sz. előterjesztés)

Javaslat „Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása „Daru-domb”-hoz
tartozó közpark (hrsz.: 208261/3) északi részétől a Védgát utcáig” elnevezésű projekt lebonyolítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (43. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti
Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (31. sz. előterjesztés)

Javaslat bérlőkijelölési joggal biztosított szolgálati lakások lakbér szintjének megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (37. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál
alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Petőfi u. 27. fsz.1. és a Vasas u. 43. fszt. 3. szám
alatti önkormányzati bérlakások elidegenítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (41. sz. előterjesztés)

Javaslat rekreációs célú sporteszköz beszerzésére és azok XXI. kerületi
Rendőrkapitányság részére történő adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (42. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesület támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (30. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményi egységei
további működtetési lehetőségeinek megvizsgálására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (36. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2017. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat a Királyerdei Tájház megépítésére

Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató Csepeli Városkép Kft.

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (34. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására

Előterjesztő: Furák János igazgató

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 1 7. pontja: (40. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (35. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja:

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testülete tagjai és
bizottságai nem képviselő tagjai vagyonnyilatkozatainak ellenőrzése

 

Budapest, 2017. február 17.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                          bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2017. február 21. kedd, 14:07