2017.01.25 Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. január 20. péntek, 13:00

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2017. január 25-én (szerda) 17,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan
megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti

2014. október 1. napján kelt Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyására

és Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról
és támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

22/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Javaslat az alpolgármesterek juttatásainak megállapításáról szóló
484/2014 (X.30.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermeksziget Tagóvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda,
Kerek Világ Tagóvoda, a Belvárosi Bölcsőde és az Erdősori Bölcsőde játszóudvarainak
felújításához szükséges fedezet elkülönítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőt ingyenesen látogathatók körének meghatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand
és egyéb saját többletkiadásai finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállítók útja 3. szám alatti, 209961/25 helyrajzi számú
ingatlan minősítésére, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő
vagyonkezelésbe adására, valamint hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2017. évi biztosításáról szóló
2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat a 355/2016. (X.27.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező, a
Diákönkormányzat által használt vagyontárgyak Nagy Imre ÁMK résére tulajdonba történő átadására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, 208524 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott ingatlanban elhelyezkedő, 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. sz. alatt lévő,
172,1 nm alapterületű helyiségek bérbeadására egynapos sebészeti szaktevékenység folytatására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére dióda lézer beszerzésére hozott
454/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére eszközbeszerzés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (saját hatáskör)

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Dobák István bizottsági elnök

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 22. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat búcsúztatás költségeinek vállalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 472/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására és
a 473/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati
hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. január 20.

 

                                                                                                       Dobák István sk.

                                                                                                        bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2017. január 25. szerda, 11:48