2017.01.23. Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. január 20. péntek, 13:01

M E G H Í V Ó

a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság

2017. január 23-án (hétfő) 17 órai kezdettel tartandó ülésére,

melynek helyszíne a Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. fsz.5.)

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2017. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére dióda lézer beszerzésére hozott 454/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által fenntartott óvodák nyári nyitvatartási rendjének meghatározására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (saját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Szuhai Erika elnök

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 472/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására és a 473/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. január 20.

                                                                                                        Szuhai Erika sk.

                                                                                                                   elnök

Utoljára frissítve: 2017. január 20. péntek, 13:06