2016.12.14. Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. december 09. péntek, 13:19

MEGHÍVÓ

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság

2016. december 14-én (szerda) 16,00 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal
Nagytanácstermében(1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) tartandó ülésére

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (234. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi
költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Javaslat a 214187/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlan tulajdonjogának
megszerzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat az 1214 Budapest, Csepel-Rózsadomb, Rózsa utca Hrsz 200086 ingatlan telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. által megvalósítandó
integrált játszótér kialakítására vonatkozó megállapodás megkötésére,
valamint ingyenes közterület használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon
lévő zöld területen járda építés és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés
terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatást biztosító Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten
Közhasznú Egyesülettel történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (240/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága számára ingatlan kezelésének átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (241. sz. előterjesztés + cserelapok)

Javaslat Csepel Patika Bt. részére természetben a 1215 Budapest, Táncsics M. u. 10-12. szám
alatt található orvosi rendelő és gyógyszertár megnevezésű helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére
vissza nem térítendő támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Javaslat Királymajor, Kikötő utcai megállónál fedett buszváró létesítésére/ bővítésére

Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat dióda lézer berendezés beszerzésére a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (251. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18 pontja: (pdfsaját hatáskörös előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi önkormányzati vagyonváltozás
Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsági értékeléshez

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 09.

                                                                                                Dobák István sk.

                                                                                                bizottsági elnök

Utoljára frissítve: 2016. december 14. szerda, 09:46